Stichting MeerWonen

Huurverhoging 2019

Huurverhoging MeerWonen minimaal

MeerWonen houdt ook dit jaar de huurverhoging voor haar bewoners zeer beperkt. Als maatschappelijke organisatie is ze sterk gefocust op huisvesting voor mensen met een laag inkomen en gaat daarbij ver in het betaalbaar houden van de woningen. De corporatie is financieel gezond en wil de huurders daar graag van mee laten profiteren. De reguliere huurwoningen krijgen per 1 juli 2019 daarom een huurverhoging van slechts 1%, waarmee MeerWonen ruim onder de inflatiecorrectie van 1,6% blijft. De maximale verhoging die de corporatie voor sociale huurwoningen mag doorvoeren is 4,1% en daar blijft ze dus ver onder.

Voor huishoudens met een gezamenlijk jaarinkomen boven € 42.436 is de situatie anders. Voor hen geldt een inkomensafhankelijke huurverhoging. Wettelijk mag deze verhoging dit jaar maximaal 5,6% zijn. MeerWonen hanteert een lager percentage, namelijk 4,6%. De opbrengst van de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt gebruikt om bestaande sociale huurwoningen te verduurzamen. Op deze wijze worden de woonlasten voor huurders beperkt. De vaststelling van de jaarlijkse huurverhoging is in goed overleg met huurdersorganisatie HMW tot stand gekomen.

Bezwaar

Mocht u bezwaar willen aanteken tegen deze huurverhoging dan kunt u bijgaand formulier gebruiken. 

Formulier bezwaar huurverhoging 2019

Items onder Huurverhoging 2019