Stichting MeerWonen

Huurverhoging 2018

Huurverhoging MeerWonen onder inflatie

MeerWonen houdt de huurverhoging voor haar bewoners beperkt. De reguliere huurwoningen krijgen een huurverhoging van 1% en daarmee blijft MeerWonen onder de wettelijke inflatiecorrectie van 1,4%. De maximale verhoging die de corporatie voor sociale huurwoningen mag doorvoeren is 3,9% en daar blijft MeerWonen dus ver onder. Zoals ook in het ondernemingsplan van de corporatie staat, zijn betaalbaarheid en beschikbaarheid belangrijke speerpunten en daarom wordt de huur met slechts met 1% verhoogd.

Ook zorgt MeerWonen ervoor dat er, ondanks de huurverhoging, geen woningen in de vrije sector komen en er worden geen sociale huurwoningen meer verkocht.  Verder wordt het beleid voortgezet dat de corporatie zich bij de verhuur van vrijkomende woningen vooral richt op de laagste inkomens.

Voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen boven € 41.056 geldt ook dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging. Wettelijk mag de inkomensafhankelijke huurverhoging dit jaar maximaal 5,4% zijn. MeerWonen hanteert een lager percentage, namelijk maximaal 4,4%. De opbrengst van deze inkomensafhankelijke huurverhoging wordt gebruikt om bestaande sociale huurwoningen te verduurzamen. Op deze wijze worden de woonlasten voor  huurders beperkt.

MeerWonen heeft constructief overleg gehad met de huurdersorganisatie HMW en in goed overleg met hen is bovenstaande besloten.

Bezwaar

Mocht u bezwaar willen aanteken tegen deze huurverhoging dan kunt u bijgaand formulier gebruiken. 

Formulier bezwaar huurverhoging 2018

Items onder Huurverhoging 2018