Stichting MeerWonen

Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 krijgen huurders met een hoge huur en laag inkomen een eenmalige huurverlaging van hun corporatie. Dit is bij wet geregeld. MeerWonen stuurt de huurders die dit betreft in maart een brief hierover. Voor gereguleerde woningen met hoge huurprijs checken woningcorporaties bij de Belastingdienst welke huurders op basis van hun inkomen van 2019 recht hebben op een eenmalige huurverlaging. Huurders die te maken hebben gehad met een inkomensdaling na 2019, kunnen de huurverlaging zelf aanvragen bij hun woningcorporatie.

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?
Dat hangt af van de hoogte van uw huur en inkomen. De huurverlaging geldt voor huurders van een sociale huurwoning met een relatief laag inkomen en hoge huur. Bij de huurprijs gaat het om huurders met een  kale huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens. Het gaat om de volgende categorieën:

 

De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde inkomen over 2019. Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor u al minstens zes maanden een lager inkomen hebt dan de inkomensgrens? Dan heeft u ook recht op huurverlaging, maar moet u het wel zelf aanvragen bij de corporatie.

Hoeveel wordt de huur verlaagd?
Dat hangt van de huidige hoogte van de huur af. De huur wordt verlaagd tot de aftoppingsgrens en er wordt ook gekeken naar de huishoudgrootte. Is uw huur veel hoger dan de aftoppingsgrens? Dan krijgt u dus een fikse huurverlaging. Zit u maar een paar euro boven de aftoppingsgrens? Dan gaat het om een kleine huurverlaging.

Welke huur wordt verlaagd? 
De kale huur. Dit wordt ook wel 'netto huur' genoemd. Om huurverlaging te kunnen krijgen moet uw kale huur (netto huur) boven de aftoppingsgrens liggen. De servicekosten die u kunt hebben als u in een appartement woont tellen niet mee.

Hoe weet ik wat mijn kale huur is?
Ieder jaar krijgt u een brief over de huurverhoging. Daar staat in wat uw kale huur (netto huur) is en wat uw eventuele servicekosten zijn. Bij de huurverlaging gaat het om de kale huur.

Heeft huurverlaging invloed op de huurtoeslag?
De huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling huishouden en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat u na de huurverlaging iets minder huurtoeslag krijgt. Omdat de huurverlaging gaat over het deel van de huur (boven de aftoppingsgrens) waar de huurtoeslag niets of slechts veertig procent van vergoed, gaat u er door een huurverlaging wel altijd op vooruit.

Moet ik de huurverlaging zelf aanvragen?

  • Viel u in 2019 al in de inkomenscategorie waarmee u recht hebt op huurverlaging? Dan hoeft u niets te doen. De corporatie moet u uiterlijk op 1 april 2021 een voorstel doen voor huurverlaging.
  • Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad waarmee u in de categorie voor huurverlaging bent beland? Dan moet u de huurverlaging zelf aanvragen. Als uw inkomen minstens zes maanden onder de geldende inkomensgrens ligt heeft u recht op huurverlaging.

Moet ik bewijs meesturen als ik de huurverlaging zelf aanvraag?
Ja. Huurders die zelf huurverlaging aanvragen moeten kunnen aantonen minstens zes maanden een inkomen te hebben onder de voor hen geldende inkomensgrens. Hierbij valt te denken aan recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent. En een verklaring over de actuele samenstelling van het huishouden. Het gaat om een verklaring die u zelf mag opstellen en ondertekenen. Dus niet om een officiële verklaring die u tegen betaling bij de gemeente moet opvragen.

Vanaf wanneer kan ik aanvragen?
Huurders met een inkomensdaling na 2019 kunnen vanaf 1 januari 2021 huurverlaging aanvragen. Huurverlaging kan het hele jaar worden aangevraagd.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK