Stichting MeerWonen

Onderhoud en service

Het onderhoud van uw woning wordt grotendeels verzorgd door MeerWonen. In onze meerjarenonderhoudsplanning is per complex woningen opgenomen wanneer bijvoorbeeld schilderwerk plaatsvindt of keukens vervangen worden. Ruim voor aanvang van de werkzaamheden ontvangt u daar bericht over.

Onderhoud komend jaar
Tijdens de bijbuurtbijeenkomsten is meerdere keren aangegeven dat men het fijn zou vinden om meer zicht te hebben op welke onderhoudswerkzaamheden komend jaar gepland staan. Daar geven we natuurlijk graag gehoor aan. Daarom vindt u hier een overzicht van alle geplande onderhoudswerkzaamheden in 2019. 

Kleine onderhoudswerkzaamheden, zoals het repareren/vervangen van de keukenkraan of stortbak van het toilet, moeten soms door de verhuurder en soms door de huurder gedaan worden.

Servicepakket huurdersonderhoud (voorheen serviceabonnement)

Een aantal werkzaamheden die voor rekening van de huurder zijn kunt u afkopen door lid te worden van ons serviceabonnement. Als u hiervoor belangstelling heeft, vul dan het aanvraagformulier op deze pagina in of neem telefonisch contact met ons op. 

Reparatieverzoeken

Als in uw woning iets gerepareerd moet worden kunt u uw reparatieverzoek online doorgeven via het formulier reparatieverzoek op deze pagina. Als u direct een afspraak wilt maken, kunt u het beste even bellen naar: (071) 331 50 00.

Spoedeisende reparatieverzoeken

Voor spoedeisende reparatieverzoeken zijn wij 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer (071) 331 50 00. Buiten kantoortijden wordt u te woord gestaan door onze antwoordservice die, indien nodig, een bedrijf inschakelt om het probleem op te lossen. Bij niet-spoedeisende meldingen wordt u gevraagd om uw melding tijdens kantooruren door te geven aan MeerWonen.

Waaraan kunt u denken bij een spoedeisende melding:
- een lekkage, 
- een gesprongen waterleiding, 
- een glasbreuk of andere zaken die de veiligheid in gevaar kunnen brengen. 

Direct contact opnemen met onderhoudsbedrijf

In een aantal gevallen kunt u zelf direct contact opnemen met het bedrijf waar wij een onderhoudscontract mee hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor een storing aan de lift of CV, zie daarvoor ook de stickers die op die plekken aanwezig zijn. 

Dubbel glas

Uw woning is wellicht nog niet (geheel) voorzien van dubbel glas. Op uw verzoek plaatsen wij dubbel glas in de vertrekken waar u dat wilt. De kosten berekenen we door in de huur. Meer informatie kunt u opvragen via het aanvraagformulier.

Centrale verwarming

Als uw woning nog geen centrale verwarming heeft, brengen wij die op uw verzoek graag aan. De kosten berekenen we door in de huur. Meer informatie kunt u opvragen via het aanvraagformulier.

Warmtewet

Per 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Deze wet is van toepassing als de warmte voor meerdere woningen geleverd wordt door een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie. In een aantal complexen van MeerWonen is dat het geval. MeerWonen is in deze complexen naast verhuurder ook de leverancier van warmte geworden. De betreffende bewoners zijn hier in december 2013 over geïnformeerd.

Hieronder vindt u de Algemene Leveringsvoorwaarden Warmte van MeerWonen en het tarievenblad 2016. 

Algemene leveringsvoorwaarden MeerWonen

Tarievenblad 2017


Storingsregistratie Warmtewet

Een van de verplichtingen uit de Warmtewet is dat de leverancier van de warmte een storingsregistratie bijhoudt die inzichtelijk is voor de afnemers van collectieve warmte.

In 2016 zijn geen storingen geregistreerd die vallen onder de Warmtewet.

Items onder Onderhoud en service