Stichting MeerWonen

Onderhoud en service

Het onderhoud van uw woning wordt grotendeels verzorgd door MeerWonen. In onze meerjarenonderhoudsplanning is per complex woningen opgenomen wanneer bijvoorbeeld schilderwerk plaatsvindt of keukens vervangen worden. Ruim voor aanvang van de werkzaamheden ontvangt u daar bericht over.

Onderhoud komend jaar

Wilt u weten welke onderhoudswerkzaamheden komend jaar gepland staan? Dat kan.

  • Klikt u hier voor het overzicht van alle geplande onderhoudswerkzaamheden in 2022
  • Klikt u hier voor het overzicht van alle geplande onderhoudswerkzaamheden in 2023

Wel geven we hierbij aan dat we voor het uitvoeren van het onderhoud afhankelijk zijn van andere uitvoerende partijen en leveranciers. Gezien de personeelstekorten en vetraging in levering van onderdelen kunnen we niet altijd garanderen dat we alles volgens plan kunnen uitvoeren. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Kleine onderhoudswerkzaamheden, zoals het repareren/vervangen van de keukenkraan of stortbak van het toilet, moeten soms door de verhuurder en soms door de huurder gedaan worden.

Servicepakket huurdersonderhoud (voorheen serviceabonnement)

Een aantal werkzaamheden die voor rekening van de huurder zijn kunt u afkopen door een servicepakket huurdersonderhoud te nemen. Heeft u belangstelling, dien dan hier online uw aanvraag in of neem telefonisch contact met ons op. 

Woning-APK

MeerWonen start met het uitvoeren van de woning-APK. Dit is een algemene veiligheidscheck van uw woning. Bij een APK voor woningen worden de elektrische installatie, de gasinstallatie en de waterleidingen gecontroleerd. Bovendien wordt er gekeken naar de ventilatie in de woningen. Goede ventilatie is belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Met ventilatie kan het ontstaan van schimmel worden voorkomen en het optreden van koolstofmonoxidevergiftiging worden vermeden.

Bij de elektrische installatie wordt bijvoorbeeld gekeken naar de toegepaste elektramaterialen, de aardlekbeveiliging en de elektrische voorziening bijvoorbeeld in de badkamer. Bij de gasinstallatie wordt onder andere gekeken naar de aanwezigheid van een drukmeetpunt bij de gasmeter, de ventilatie van de ruimtes waarin zich een verbrandingstoestel bevindt, de conditie van de gasslang en de afvoer van de verbrandingsgassen. Verder wordt bij leidingwaterinstallaties gekeken naar legionellagevaar.

Kleine reparaties voeren wij direct uit, grotere reparaties worden in onze planning opgenomen en later uitgevoerd. Wilt u meedoen aan deze woning-APK? Mail ons dan op WoningAPK@stichtingmeerwonen.nl en geef uw naam en adresgegevens via deze mail aan ons door. Gezien het grote aantal aanvragen kan het voorkomen dat u even moet wachten voordat een APK wordt uitgevoerd.

Reparatieverzoeken

Als in uw woning iets gerepareerd moet worden kunt u uw reparatieverzoek online doorgeven via het formulier reparatieverzoek. U kunt uw reparatieverzoek ook telefonisch doorgeven. Daarvoor zijn we dagelijks van 8.00 tot 12.00 uur bereikbaar op: (071) 310 15 90. 

Direct contact opnemen met onderhoudsbedrijf
In een aantal gevallen kunt u zelf direct contact opnemen met het bedrijf waar wij een onderhoudscontract mee hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor een storing aan de lift of CV, zie daarvoor ook de stickers die op die plekken aanwezig zijn.

Warm water en verwarming
Heeft u geen warm water of verwarming, neem dan rechtstreeks contact op met de firma Paans op telefoonnummer (070) 321 33 55 (dit geldt niet voor boilers).

Rioolverstopping
Heeft een rioolverstopping en woont u in de gemeente Kaag en Braassem, neem dan rechtstreeks contact op met de firma RRS op telefoonnummer (0800) 099 13 13
Heeft u een rioolverstopping en woont u in de gemeente Oegstgeest, neemt u dan direct contact op met de firma Riool.nl/Barthen op telefoonnummer (071) 522 26 88.

Spoedeisende reparatieverzoeken

Voor spoedeisende reparatieverzoeken zijn wij 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer (071) 310 15 90. Buiten kantoortijden wordt u te woord gestaan door onze antwoordservice die, indien nodig, een bedrijf inschakelt om het probleem op te lossen. Bij niet-spoedeisende meldingen wordt u gevraagd om uw melding tijdens kantooruren door te geven aan MeerWonen.

Waaraan kunt u denken bij een spoedeisende melding:
- een ernstige lekkage
- een gesprongen waterleiding 
- een glasbreuk of andere zaken die de veiligheid in gevaar kunnen brengen. 

Aanvragen dubbelglas

Uw woning is wellicht nog niet (geheel) voorzien van dubbelglas. Op uw verzoek plaatsen wij dubbelglas in de vertrekken waar u dat wilt. Vul daarvoor het aanvraagformulier in. De kosten berekenen we door in de huur. 

Aanvragen centrale verwarming

Als uw woning nog geen centrale verwarming heeft, brengen wij die op uw verzoek graag aan. De kosten berekenen we door in de huur. U kunt uw verzoek via dit aanvraagformulier indienen. U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u uw installatie door ons wilt laten overnemen of voor het aanvragen van een warmwatervoorziening bij de cv-installatie. 

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK