Stichting MeerWonen

Specifiek maatwerk huur

Specifiek maatwerk

Is uw huur eigenlijk te hoog voor uw inkomen? Of verwacht u als gevolg van pensionering dat de huur te hoog wordt voor uw inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor specifiek maatwerk.

De regeling specifiek maatwerk is niet geschikt voor problemen met de huurbetaling als gevolg van de coronacrisis. Ook dan bieden we maatwerk. Neem daarvoor contact met ons op. Klik hier voor onze contactgegevens. We kijken dan samen met u wat de mogelijkheden zijn.

MeerWonen past dit jaar twee soorten specifiek maatwerk toe: huurbevriezing en huurverlaging.

Huurbevriezing

Voldoet u aan de onderstaande voorwaarden? Neem dan contact op met ons. Wellicht is het mogelijk dat wij uw huur dit jaar bevriezen. De jaarlijkse huurverhoging wordt dan teruggedraaid. Huurverhogingen door woningverbeteringen betaalt u natuurlijk wel.

Voorwaarde 1: U bent huurder van een sociale huurwoning. Huurders van vrije sector woningen komen niet in aanmerking voor huurbevriezing.

Voorwaarde 2: U valt al minimaal zes maanden in een van onderstaande groepen. Gaat u binnen zes maanden door pensionering behoren tot een van beide groepen. Dan kunt u direct een aanvraag doen.

Groep 1
Huishoudens met een kale huur boven de ‘aftoppingsgrens’ en een laag inkomen.
De aftoppingsgrens in 2020 is:

 • € 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens
 • € 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen.  

Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:

 • Lager dan € 15.500 als u alleen woont
 • Lager dan € 26.500 als u met 2 personen woont
 • Lager dan € 33.500 als u met 3 of meer personen woont

Groep 2
Huishoudens met een kale huur boven de  € 737,14 en een iets hoger inkomen.
Met 'iets hoger inkomen' wordt bedoeld:

 • Tussen € 15.500 en € 27.000 als u alleen woont
 • Tussen € 26.500 en € 37.000 als u met 2 personen woont
 • Tussen € 33.500  en € 43.500 als u met 3 of meer personen woont

Hoe vraagt u huurbevriezing aan?

U vraagt bij ons huurbevriezing aan voordat de jaarlijkse huurverhoging ingaat, dus vóór 1 juli 2020. Wij hebben hiervoor een apart formulier dat u kunt gebruiken. U kunt het hier downloaden. Wilt u het formulier liever per mail of post ontvangen neem dan contact met ons op. 

Welke informatie moet u aanleveren?

 • Wie er op uw adres zijn ingeschreven (bijvoorbeeld via uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP))
 • Wat het inkomen is van alle volwassenen die op uw adres zijn ingeschreven (Formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst, recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties).

U kunt deze documenten direct met uw aanvraag meesturen.

Huurverlaging

Voldoet u aan onderstaande voorwaarden? Neem dan contact met ons op. Wellicht komt u in aanmerking voor huurverlaging. De rekenhuur wordt dan verlaagd tot onder de €737,14 zodat u huurtoeslag kunt aanvragen.

Voorwaarde 1: U bent huurder van een sociale huurwoning. Huurders van vrije sector woningen komen niet in aanmerking voor huurverlaging.

Voorwaarde 2: U valt al minimaal 6 maanden in de onderstaande groep. Gaat u binnen 6 maanden door pensionering behoren tot deze groep. Dan kunt u direct een aanvraag doen.

U heeft een rekenhuur boven de € 737,14 en een laag inkomen.
Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:

 • Lager dan €15.500 als u alleen woont 
 • Lager dan €26.500 als u met 2 personen woont
 • Lager dan €33.500 als u met 3 of meer personen woont

Wat is rekenhuur?

Rekenhuur is de kale huur plus maximaal €48 aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is. (Maximaal €12,- per servicecomponent).

Dat zijn servicekosten voor:

 1. schoonmaak gemeenschappelijke ruimten
 2. verlichting en verwarming gemeenschappelijke ruimten
 3. diensten van een huismeester, flatwacht of buurtconciërge
 4. reparaties en onderhoud aan dienst- en recreatieruimten

Hoe vraagt u huurverlaging aan?

De nieuwe afspraken gelden vanaf 1 januari 2020. Huurverlaging kan gedurende het gehele jaar worden aangevraagd. Bij toekenning wordt de huurprijs verlaagd op de eerste van de maand waarop wij uw verzoek hebben ontvangen. Wij hebben hiervoor een apart formulier dat u kunt gebruiken. U kunt het hier downloaden. Wilt u het formulier liever per mail of post ontvangen neem dan contact met ons op.

Welke informatie moet u aanleveren?

 • Wie er op uw adres zijn ingeschreven (bijvoorbeeld via uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP))
 • Wat het inkomen is van alle volwassenen die op uw adres zijn ingeschreven (Formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst, recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties).

U kunt deze documenten direct met uw aanvraag meesturen.

Items onder Specifiek maatwerk huur

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK