Stichting MeerWonen

Overlast

Het is voor iedereen erg wennen om wat meer thuis te zijn. Misschien hoort u buren praten, muziek door de muren of buurkinderen rennen door de woonkamer. De angst en onzekerheid, die deze tijd met zich meebrengt maakt dat er sneller irritaties ontstaan. Dat is heel begrijpelijk. Gelukkig kunt u er veel aan doen om deze irritaties te verminderen.

Er is een verschil tussen last en overlast. In Nederland wonen we heel dicht op elkaar. Dit kan tot gevolg hebben dat u elkaar kunt zien, horen of zelfs ruiken bijv. kookgeuren. Dit kan irritaties veroorzaken. Zo kunt u last hebben van een deur die hard dicht knalt, een kind die de trap op en neer rent, buren die in hun tuin aan het klussen zijn, een hond die blaft. Het gaat vaak om irritaties tussen twee bewoners die worden veroorzaakt door verschillende woonstijlen. Nu u meer thuis bent kan dat storend zijn. Ineens merkt u de aanwezigheid van uw buren. Woningcorporaties, gemeenten en politie kunnen hierin geen rol spelen. Zij hebben geen mogelijkheden om last (juridisch) aan te pakken. Het gaat immers om zaken die bij het normale leven horen. Je kunt een kind niet verbieden de trap op te lopen, buren niet verbieden te klussen of een bepaald gerecht te koken. Over deze zaken moet u met elkaar afspraken maken. Eventueel kan buurtbemiddeling hierin een rol spelen. 

Gelukkig zijn er ook tips en trucs waar u gelijk zelf mee aan de slag kunt gaan. 

Tips en trucs bij last

  • Laat uw buren met een telefoontje, briefje, of mail weten waar u last van hebt. Wees vriendelijk van toon en vraag of zij rekening met u willen houden.
  • Maak eventueel afspraken met uw buren. U zult vaak zien dat buren zich niet bewust zijn van hun eigen gedrag en graag rekening met u willen houden. Vergeet niet ze daarvoor ook te bedanken.
  • Praat over de last die u ervaart met een huisgenoot, familielid of vriend(in). Praten lucht op en u zult zien dat de irritatie minder wordt.
  • Houd geen lijstjes bij waarop u last geluiden noteert. Deze lijstjes laten u focussen op de geluiden en het roept alleen maar meer irritatie op.
  • Denk anders; als u buurkinderen de trap op hoort rennen, denk dan “die kinderen zijn lekker aan het sporten” in plaats van “die kinderen rennen alweer de trap op, ik wordt er gek van”. Oefening baart kunst. Volhouden dus om anders te denken.
  • Bedenk dat uw buren in dezelfde situatie zitten. Ook zij kunnen angstig en onzeker zijn en horen wellicht ook geluiden van u.

Woonoverlast

Woonoverlast komt vrij veel voor in Nederland. Dat heeft er mee te maken dat we in Nederland dicht op elkaar wonen, relatief gehorige huizen hebben en erg op ons zelf zijn gericht. Onder woonoverlast verstaan we als een bewoner zich regelmatig of altijd zo gedraagt dat het woongenot van omwonenden ernstig wordt geschaad. Het gaat hierbij bijv. om dagelijks harde muziek in de nachtelijke uren, intimidatie van buurtbewoners, ernstige overlast door drugshandel, verloederde en vervuilde woningen.

Overlast kan uw woonplezier bederven. Bij overlast is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en samen een oplossing te vinden. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen, dan kunt u de hulp inschakelen van Buurtbemiddeling. Deze organisatie brengt buurtgenoten weer met elkaar in gesprek. Landelijk wordt tweederde van de burenruzies opgelost door middel van de inzet van buurtbemiddeling. Voor meer informatie hierover kunt u ook kijken op de sites van libertas of problemenmetjeburen

Meer informatie leest u in onderstaande brochures:

Brochure 'Een goede buur'
Brochure 'Buurtbemiddeling'
 

Rol van de woningcorporatie

MeerWonen kan niet zomaar een overlastgevende huurder uit zijn woning zetten. Wij moeten hier toestemming voor krijgen van een rechter. Deze toestemming krijgen wij alleen als er een goed overlastdossier is. De overlastklachten moeten onafhankelijk zijn vastgesteld. Dit betekent dat alleen meldingen van bewoners vaak onvoldoende zijn om een ontruimingsvonnis te krijgen.

Gelukkig hebben corporaties wel instrumenten om de overlast aan te pakken. Zo kunnen zij zorg en hulp inschakelen als het om een overlastgevende huurder gaat met (psychische) problemen. Daarnaast kunnen zij de overlastgevende huurder een vrijwillige gedragsaanwijzing opleggen. Dit is een zeer succesvol instrument waar afspraken worden gemaakt met overlastgevende huurders. Deze afspraken zijn bindend.  Wanneer de overlastgevende huurder zich niet houdt aan de afspraken, kunnen zij in een aantal gevallen een boete opleggen of een juridisch traject starten. 

Items onder Overlast

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK