Stichting MeerWonen

Aanpassing telefonie voor betere dienstverlening

terug naar nieuws

De uitkomsten van het doorlopende onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening laten goede cijfers zien. De waardering voor het afhandelen van reparatieverzoeken, waar de meeste klantcontacten over gaan, is met een 7,6 vrij stabiel (1e halfjaar: 7,5). Voor het betrekken en verlaten van een woning komt het algemene oordeel uit op een 8,2 respectievelijk 7,6. (1e halfjaar: 7,9 en 7,1). 

Fraaie scores en stijgingen, waar we ons tegelijkertijd niet op blindstaren. Het aantal respondenten bij deze deelonderzoeken is veel lager dan bij de reparatieverzoeken, waardoor lichte schommelingen ‘normaal’ zijn en niet altijd te verklaren. Daarnaast verwachten we dat de oplevering van de woningen in De Oevers een licht positief effect heeft gehad op het oordeel over het betrekken van een woning. Niettemin zijn we heel tevreden met de uitkomsten, die steevast boven het landelijk gemiddelde liggen.

Verbeterpunten zijn er ook. Met name op het vlak van telefonische bereikbaarheid, het maken van vervolgafspraken en het sneller oplossen van reparaties. Afgelopen maand hebben we daarom een aanpassing in de afhandeling van het inkomende telefoonverkeer doorgevoerd. Gevolg daarvan is onder andere dat reparatieverzoeken tijdens de piekuren rechtstreeks bij de verantwoordelijke medewerkers terechtkomen. Dit ontlast de centrale lijn en verbetert naar verwachting de afstemming rond reparatieverzoeken.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK