Stichting MeerWonen

BEGROTING 2022: FOCUS OP NIEUWBOUW, ONDERHOUD EN DUURZAAMHEID

terug naar nieuws

Zoals uit de benchmark blijkt, stijgen de bedrijfslasten aanzienlijk de laatste jaren. Een landelijk beeld waar ook MeerWonen niet aan ontkomt. Vervelender nog is dat een flink deel van de totale bedrijfslasten opgaat aan belastingen en heffingen, waar we geen invloed op hebben. In onze begroting 2022 die vorige week is vastgesteld, is hiervoor een kostenpost van € 4,1 miljoen opgenomen. Het betekent dat we bijna 2 maanden aan huurinkomsten afdragen aan de overheid. Veel geld dat we niet kunnen besteden aan volkshuisvestelijke doeleinden.

Het regeerakkoord dat afgelopen week is gepresenteerd biedt overigens wel enig perspectief. De verhuurderheffing, waar we als sector al jaren tegen strijden, wordt vanaf 2023 afgeschaft.

Met de ruim € 47 miljoen die na aftrek van de belastingen en heffingen beschikbaar is, focussen we op speerpunten in ons beleid. Het merendeel, € 29,3 miljoen, investeren we in nieuwbouw. Denk aan de realisatie van de huidige nieuwbouwprojecten De Kolk in Oud Ade en Westend in Roelofarendsveen en de toekomstige projecten De Poelen fase 3A en 3B in Roelofarendsveen. Alle nieuwbouw realiseren we zo duurzaam mogelijk. Daarnaast geven we prioriteit aan goed onderhoud (€ 6,5 miljoen) en de verdere verduurzaming van onze bestaande woningen (€ 2,1 miljoen). Op basis van deze begroting zet MeerWonen dus nadrukkelijk in op investeren in nieuwbouw en duurzaamheid. Een keuze die ook de komende jaren bepalend zal blijven.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK