Stichting MeerWonen

Bovengemiddelde scores in Aedes-benchmark 2018

terug naar nieuws

Drie maal A en één keer B. Dat zijn de scores die MeerWonen in het Aedes-benchmarkonderzoek voor 2018 heeft behaald. De resultaten van dit jaarlijkse onderzoek onder woningcorporaties zijn op donderdag 22 november tijdens het congres van brancheorganisatie Aedes bekendgemaakt.

De benchmark geeft een oordeel over de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties. Gekeken wordt onder andere naar de tevredenheid van huurders met de dienstverlening, de hoogte van de beïnvloedbare bedrijfslasten en de kwaliteit en duurzaamheid van het bezit. Aan de scores per onderdeel wordt een letter A, B of C toegekend. Dit maakt zichtbaar of de prestaties gemiddeld zijn voor de hele sector (B), bovengemiddeld (A) of lager dan het gemiddelde (C). Uiteraard zijn we tevreden met de overall-resultaten, maar het verhaal erachter is zeker zo belangrijk.

Huurdersoordeel: gemiddelde score
Op dit onderdeel heeft MeerWonen een B-score behaald. Vorig jaar was dit een A. Weliswaar is op enkele punten een lichte daling te zien, maar wanneer we ons doorlopende dienstverleningsonderzoek ernaast leggen, is het beeld genuanceerder. Ons onderzoek graaft dieper in dezelfde klantprocessen en laat met name bij het proces ‘vertrokken huurders’ beduidend hogere deelscores zien. Hoe dan ook, we nemen alle kritische geluiden serieus en voeren continu verbeterstappen door om een hoge tevredenheid te bereiken.

Bedrijfslasten: hoge score
Bij de bedrijfslasten wordt alleen gekeken naar de lasten die we als corporatie kunnen beïnvloeden. Deze lasten zijn bij MeerWonen relatief laag (A). Volgend jaar kunnen we dit niveau waarschijnlijk niet handhaven, omdat grote investeringen op het gebied van automatisering in 2018 zullen doorwerken. Het is daarnaast belangrijk te beseffen dat niet-beïnvloedbare lasten, zoals de verhuurdersheffing en vennootschapsbelasting, buiten beeld blijven. Deze lasten stijgen elk jaar flink en drukken zwaar op de exploitatie. Voor alle corporaties.

Onderhoud en Duurzaamheid: hoge scores
Onze deelname aan de prestatievelden Onderhoud & verbetering en Duurzaamheid is nieuw dit jaar. Dat we voor beide onderdelen meteen een A scoren is boven verwachting. De berekening die aan het onderdeel Duurzaamheid ten grondslag ligt is complex, maar globaal betekent het dat de energie-index en CO2-uitstoot van ons bezit als geheel lager ligt dan gemiddeld voor corporatiewoningen. Een goede start, maar tegelijkertijd ‘slechts’ een totaalbeeld. Met name voor onze oudere woningen is er veel werk aan de winkel om, zoals we in het kader van het Energieakkoord hebben afgesproken, het hele bezit in 2021 naar gemiddeld energielabel-B te brengen.

Uit de hoge score voor Onderhoud en verbetering blijkt dat we in staat zijn een goede woonkwaliteit te leveren tegen verantwoorde kosten. Gezien de forse prijsstijgingen in de bouw is het de vraag of we deze score volgend jaar kunnen vasthouden.

Meer weten over de uitkomsten van de Aedes-benchmark? De brancherapportage 2018 en individuele benchmarkposities van corporaties vindt u hier.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK