Stichting MeerWonen

Extra aandacht voor huurders tijdens corona

terug naar nieuws

De woningcorporaties in Holland Rijnland zetten, improviserend binnen de richtlijnen van kabinet en RIVM, veel van hun werk voort. Voor iedereen zijn dit onzekere tijden en niemand weet hoe lang deze situatie nog voortduurt. Ook na 28 april zal het niet zomaar over zijn, heeft premier Rutte onlangs nog aangegeven. Daarom nemen sociale verhuurders hun verantwoordelijkheid als maatschappelijke organisatie. De gezondheid van ons allen staat nu voorop en binnen die context doen zij wat nodig is om de dienstverlening zo goed als mogelijk uit te voeren.

Bereikbaarheid en dienstverlening

De woningcorporaties zijn op vele manieren bereikbaar, doorgaans per telefoon, mail, Facebook-pagina, Twitter-pagina en of Whatsapp. De kantoren zijn echter gesloten. Afhankelijk van zijn vraag wordt met een huurder besproken wat een oplossing kan zijn. Zo kunnen niet alle reparatieverzoeken direct worden uitgevoerd. Als het mogelijk is worden ze later opgepakt.

Wonen is te belangrijk om het verhuizen stil te leggen. Verhuizen, de woning verlaten of naar een nieuwe toegaan, laten we zoveel mogelijk doorgaan. Veelal met een aangepaste werkwijze. Het kan voorkomen, dat een huurder niet meer direct in contact komt met een medewerker van de corporatie. Ook kan het zijn dat de sleutels ingeleverd moeten worden op het kantoor van de corporatie. Of juist daar moeten worden opgehaald. Voor de huurder die zijn woning verlaat heeft de situatie rondom corona ook consequenties omdat er geen overnameafspraken gemaakt kunnen worden met nieuwe huurders. Om de veiligheid van huurders, medewerkers en aannemers te waarborgen wordt voornamelijk in lege woningen gewerkt. Als u problemen ondervindt met verhuizen, neem dan vooral contact op. Samen kan gekeken worden naar een oplossing. Wij adviseren huurders de website of de facebook-pagina van de corporatie regelmatig te bezoeken. Afhankelijk van de ontwikkelingen wijzigen werkwijzen.

Problemen met het betalen van de huur

Huurders kunnen in de problemen komen, bijvoorbeeld door een onverwachte inkomensterugval. Als dat het geval is, kunnen zij het beste contact opnemen met hun woningcorporatie. Dan wordt individueel gekeken welke maatwerkoplossing mogelijk is. De woningcorporaties hebben allemaal al regelingen in geval van betalingsproblemen en denken mee met begrip voor de bijzondere situatie. Ook in het Sociaal Huurakkoord, overeengekomen tussen de Woonbond (vertegenwoordiger van de huurders) en Aedes (vertegenwoordiger van de corporaties) zijn er afspraken gemaakt. In het akkoord staat onder andere in welke situaties een huurbevriezing of zelfs een huurverlaging kan worden toegepast. Het zijn uitzonderlijke tijden en wij zullen daarvoor uitzonderlijk maatwerk hanteren. Voor veel situaties is een passende oplossing mogelijk. Huisuitzettingen als gevolg van betalingsproblemen die ontstaan door corona zijn niet aan de orde. Dat is niet van toepassing als er andere oorzaken zijn.

Samen wonen, samen leven

Het advies van de landelijke overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven, leidt tot meer spanningen. De woningcorporaties begrijpen dat. Lang dicht op elkaar zitten is niet eenvoudig. Zoveel als mogelijk wordt het gesprek aangegaan met huurders om over en weer begrip te vragen en in goede sfeer deze lastige periode door te komen. Ook nemen corporaties het initiatief om samen met bijvoorbeeld welzijnsorganisaties problemen te voorkomen.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK