Stichting MeerWonen

Groen licht voor bouw 14 ‘nul-op-de-meter’-huurwoningen fase 2B OpDreef

terug naar nieuws

Een volgende stap in de uitbreiding van het centrumgebied van Roelofarendsveen is gezet. Op 23 oktober hebben Peter Hoogvliet en Ralf Dressel namens respectievelijk woningcorporatie MeerWonen en Bébouw Midreth het contract getekend voor de bouw van 14 zeer duurzame sociale huurwoningen in fase 2B van plan OpDreef.

Vanwege haar ambities op het gebied van duurzaam onderhoud en nieuwbouw heeft MeerWonen hoge eisen gesteld aan het project OpDreef. Tegelijkertijd zijn er grenzen aan wat corporaties kunnen investeren in nieuwbouw en zijn de bouwkosten op het ogenblik hoog. MeerWonen is daarom blij dat het is gelukt om goede afspraken te maken. De sociale huurwoningen worden volgens het ‘nul-op-de-meter-principe’ gebouwd, wat betekent dat ze voldoende energie opwekken om in de energiebehoefte van de woningen te voorzien. Daarvoor worden onder andere een luchtwaterpomp, gebalanceerde ventilatie en PV-panelen aangebracht.

In totaal realiseert MeerWonen 44 sociale huurwoningen in fase 2 van het project OpDreef. De eerste 8 eengezinswoningen worden waarschijnlijk begin 2019 opgeleverd. Voor de 14 woningen waar nu voor is getekend, gaat de bouw rond die tijd van start.