Stichting MeerWonen

Huurders meer tevreden met onze dienstverlening

terug naar nieuws

Ruim een half jaar werken we nu met een nieuw systeem voor het meten van de klanttevredenheid. De vragenlijsten die we onze huurders voorleggen zijn niet helemaal vergelijkbaar met voorgaande jaren, zodat we een beetje voorzichtig zijn met uitspraken. Toch is op hoofdlijnen wel een stijging in de scores voor onze dienstverlening waar te nemen. Kwamen we eind vorig jaar gemiddeld nog op een 7,1 uit, eind juni stijgt de gemiddelde score naar een 7,7 en het lijkt daarna nog fraaier te worden.

Toegegeven, de score van eind 2020 was ook onder onze maat. Onze inschatting is dat de verbetering toe te schrijven is aan een strakkere regie op de afhandeling van reparatieverzoeken en intensiever toezicht op de klantprocessen in het algemeen. Met het nieuwe systeem hebben we daarnaast meer en sneller inzicht in oorzaak en gevolg van slechte beoordelingen. Dat maakt een betere sturing mogelijk en geeft houvast voor de toekomst. Eind november publiceert brancheorganisatie Aedes weer het jaarlijkse benchmarkrapport en zien we hoe onze prestaties op onder andere het gebied van dienstverlening zich verhouden tot het landelijke beeld.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK