Stichting MeerWonen

#ikwileenhuis

terug naar nieuws

Er zijn te weinig woningen in Nederland en daar moet iets aan gedaan worden. Wij steunen daarom de actie #ikwileenhuis.
Als woningcorporatie willen we, naast het bouwen van nieuwe woningen, investeren in doorstroming, nieuwe woonvormen, kortom alles wat helpt om de wooncrisis op te lossen. Daar is geld voor nodig, geld dat nu naar de schatkist vloeit via de verhuurdersheffing.

Korting van de overheid: het lijkt mooier dan het is
Op Prinsjesdag maakte de regering bekend dat corporaties die nieuwe sociale huurwoningen bouwen een korting krijgen op de verhuurdersheffing. In totaal trekt de overheid voor de sector € 100 miljoen per jaar uit, over een periode van 10 jaar. Dat lijkt veel, maar dat is het niet. De verhuurdersheffing die wij als Meerwonen betalen is namelijk dit jaar alleen al 3,5 miljoen en naar verwachting over 5 jaar (in 2024)
4 miljoen.

#ikwileenhuis
Een aantal corporaties is daarom een actie gestart om de verhuurdersheffing te laten stoppen. De actie heet #ikwileenhuis. We plaatsen oproepen van corporatie-medewerkers en vragen huurders om ook hun verhaal te vertellen. Via een post: een filmpje, foto of bericht op de sociale media. Zo krijgt de wooncrisis bij de overheid een gezicht. Kijk voor meer informatie en verhalen op www.wooncrisis.nl

 

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK