Stichting MeerWonen

Jaarverslag 2018 gereed

terug naar nieuws

We hebben een goed jaar achter de rug. Er is hard gewerkt aan nieuwbouw, duurzaam onderhoud, goed contact met huurders en nog veel meer. Ook financieel staat MeerWonen er goed voor. We rekenen ons niet rijk aan papieren winst als gevolg van voorgeschreven waarderingsmethoden voor vastgoed, maar het positieve resultaat van € 1,4 miljoen uit reguliere bedrijfsvoering mag er ook zijn. 

Dat maakte het mogelijk de huurverhoging laag te houden en huurders mee te laten profiteren van onze gezonde positie. Meer weten over onze activiteiten en prestaties in het afgelopen jaar? Lees dan het uitgebreide jaarverslag 2018. Of ons jaarbericht 2018, waarin de belangrijkste mijlpalen kort p een rijtje zijn gezet.