Stichting MeerWonen

MeerWonen tekent prestatieafspraken Oegstgeest 2018

terug naar nieuws

In april hebben alle partijen ingestemd met de prestatieafspraken voor 2018 voor de gemeente Oegstgeest. In tegenstelling tot vorig jaar hebben ook de huurdersorganisaties dit keer hun handtekening onder de afspraken gezet. De afspraken zijn grotendeels gelijk aan die van 2017. Op verzoek van de huurdersorganisaties is een monitor toegevoegd waarin we de ontwikkeling van de sociale huurvoorraad, de energielabels en een aantal belangrijke cijfers rondom de woonruimteverdeling kunnen volgen. Daarnaast is (nogmaals) afgesproken dat de huisvesting van statushouders naar rato van het bezit zal gebeuren, wat betekent dat MeerWonen ongeveer 90% van de taakstelling voor haar rekening neemt. De overige 10% wordt gelijk verdeeld tussen Portaal en Mooiland. Daarnaast willen we dit jaar ook met de gemeente Oegstgeest een convenant afsluiten voor schuldhulpverlening. Zie hier de afspraken.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK