Stichting MeerWonen

Stakeholdersbijeenkomsten in teken nieuw ondernemingsplan

terug naar nieuws

Het merendeel van de activiteiten opgenomen in ons eerste ondernemingsplan ‘Hart op weg’ is uitgevoerd. Tijd dus om de balans op te maken en nieuwe, dan wel aangepaste plannen te ontwikkelen. Omdat we het belangrijk vinden dat onze plannen breed gedragen worden, betrekken we daar graag verschillende belanghebbenden bij. In juli organiseren we hiervoor drie themabijeenkomsten. De thema’s waarover we in gesprek gaan zijn:

  • ‘Doelgroep onder dak’ – o.a. over bijzondere doelgroepen, de woningmarkt en kwetsbare huurders
  • ‘Kwaliteit van woningen’ - o.a. over woningtypes, nieuwbouw, onderhoud en duurzaamheid
  • ‘Samen leven’ – o.a. over wijkbeheer, leefbaarheid, welzijn, schuldhulp en netwerken.

Wilt u meer weten over de themabijeenkomsten of heeft u interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met onze beleidsadviseur, Melanie Klinkenberg. Dat kan telefonisch op 071-7400343 of per mail via melanie.klinkenberg@stichtingmeerwonen.nl.