Stichting MeerWonen

Terugkoppeling op stakeholdersbijeenkomst

terug naar nieuws

Tijdens de stakeholdersbijeenkomst die we eind maart hebben georganiseerd, is met de aanwezigen gediscussieerd over thema’s waarop MeerWonen zich wil profileren. Afgelopen week is in een brief aan de stakeholders een terugkoppeling gegeven van de acties die eruit voortvloeien. De algemene indruk die de bijeenkomst heeft opgeleverd is dat we met onze plannen op de goede weg zijn. Zo wordt bijvoorbeeld herkend dat we veel doen om meer duurzame en betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar te maken, dat we in toenemende mate aanwezig zijn in de wijken en dat we meer contactmomenten met onze huurders organiseren.

Het meest genoemde onderwerp waar we meer aandacht aan zouden moeten besteden is de communicatie rond de duurzaamheidsmaatregelen die we sinds afgelopen najaar uitvoeren. Dat gaan we dan ook doen. Andere zaken die extra aandacht krijgen zijn de veiligheid en toegankelijkheid van onze wooncomplexen voor senioren en de signalering van verwarde personen en mensen met dementie. De volledige tekst van de brief kunt u hier nalezen.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK