Stichting MeerWonen

Verkoop appartementencomplex Rozenlaan

terug naar nieuws

Ons appartementencomplex aan de Rozenlaan in Oegstgeest, dat sinds het voorjaar te koop staat, wordt waarschijnlijk in december overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Het wachten is nog op een reactie van de minister. Voor verkoop van corporatiebezit is goedkeuring van het ministerie van Wonen vereist. De bewonerscommissie kan zich vinden in ons voornemen en ook de gemeente Oegstgeest heeft positief gereageerd. Aan de oproep van de gemeente om de opbrengst te investeren in woningbouw in Oegstgeest geven we graag gehoor. We hopen dan ook dat er bouwlocaties beschikbaar worden gesteld.

De verkoop van de 44 vrijesectorhuurwoningen aan de Rozenlaan is ingegeven door de vorig jaar herziene Woningwet, die van corporaties verlangt zich te concentreren op hun kerntaak. Intentie is dan ook de opbrengst onder andere aan te wenden voor uitbreiding van het aantal betaalbare sociale huurwoningen.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK