Stichting MeerWonen

Visitatie van start

terug naar nieuws

Dit najaar vindt een visitatieonderzoek plaats bij MeerWonen. Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Pentascope, velt een oordeel over de maatschappelijke prestaties van MeerWonen in de afgelopen vier jaar. Waren de rechtsvoorgangers van MeerWonen al trouwe deelnemers aan het onderzoek, sinds de invoering van de Woningwet is deelname verplicht voor alle corporaties. 

Onze maatschappelijke prestaties zullen vanuit verschillende invalshoeken worden beoordeeld. Hebben we naar opgaven, ambities en vermogen gepresteerd? Naar de verwachtingen van belanghebbenden? Ook de kwaliteit van bestuur en toezicht wordt onder de loep genomen. In verband met het onderzoek wordt ook met vertegenwoordigers van de huurdersorganisatie gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties gesproken.

MeerWonen zal de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om verbeteringen door te voeren. Daarnaast levert het input voor de herijking van het ondernemingsplan waar we in 2019 mee beginnen. Het onderzoeksrapport wordt eind februari verwacht.