Samen hart voor thuis

We bouwen en verhuren huizen. Maken ze duurzaam, houden het betaalbaar. Met hart voor mensen die onze inzet hard nodig hebben. Vastberaden dat nog beter te doen. Weten hoe? U leest het in dit ondernemingsplan 2021-2024.

Hart voor thuis

Niet alles hoeft beter, wat goed gaat behouden we. Wij richten ons primair op de mensen die het op eigen kracht niet redden op de woningmarkt. Ons hart ligt bij deze mensen, die behoefte hebben aan goede en betaalbare huisvesting en aan zorgvuldige dienstverlening. Aan prettig wonen in een aantrekkelijke woonomgeving. Onze missie blijft “MeerWonen is een maatschappelijke en klantgerichte corporatie, die zich primair richt op het realiseren van kwalitatief goede en betaalbare huisvesting voor haar doelgroepen in de regio Holland Rijnland. Wij hebben een sterke lokale verankering in Oegstgeest en Kaag en Braassem en zijn herkenbaar voor klant en stakeholder”. Daar blijven we betrokken, benaderbaar, respectvol, maar vooral ook met hoofd én hart aan werken. In tijden waarin veel onzekerheid heerst, willen wij een stabiele en betrouwbare partner zijn.

Samen

Steeds vaker gaat onze opgave over de grenzen van onze organisatie heen. Meer dan ooit is daarom samenwerking nodig. De gecombineerde inzet van alle kennis en talenten is nodig om de mensen waarop we ons richten, mensen die in toenemende mate kwetsbaar zijn, goed te kunnen huisvesten. Dat vraagt om een goed netwerk.
Bij de totstandkoming van dit ondernemingsplan hebben we die samenwerking al meer gezocht. We hebben aan onze medewerkers en de partijen waarmee we samenwerken gevraagd wat zij als onze opgave  voor de komende jaren zien. In gerichte themabijeenkomsten met huurders, gemeenten, zorg-, welzijns- en maatschappelijke partners, maar ook met aannemers en VvE-beheerders hebben we gekeken naar de ontwikkelingen die spelen en de rol van MeerWonen daarbij. Zij gaven ons mee dat we soms wel wat meer durf mogen tonen. Iets minder lief en iets meer lef.

Flexibel vanuit een stevige basis

Corona heeft nog eens extra benadrukt, dat deze tijd meer flexibiliteit en wendbaarheid van ons vraagt. En het is goed om te constateren dat we daar op in kunnen spelen. Wel vinden we het daarbij belangrijk dat onze basis, waar we in ieder geval een goede dienstverlening toe rekenen, op orde blijft. Want alleen vanuit die stevige basis kunnen we inspelen op onverwachte omstandigheden, nieuwe samenwerkingen en kunnen we kansen pakken die er eerder niet waren. Het plan is daarom meer op hoofdlijnen, maar zeker niet vrijblijvend. 

Blijven doen

Lief vertalen wij als toegankelijk en inlevend, dat blijven we. Soms zullen we wat minder lief zijn voor mensen die er een potje van maken. En soms zullen we ook zakelijker worden voor partijen waarmee we zaken doen. Lef tonen we door te blijven investeren in nieuwbouw en in duurzaamheid, door trouw te blijven aan onze principes. Ook laten we het zien door een bredere rol op te pakken. We ontwikkelen ons tot een maatschappelijke partner die samen met anderen werkt aan een thuis voor onze doelgroep. Onze ambitie is dat we over vier jaar nog steeds hard met hart vooruitgaan, flexibel opererend op stevige ondergrond.  Boven alles zijn we een corporatie die graag wil dóen, want alleen in mooie woorden kunnen mensen niet wonen. Een goede indruk krijgen van wat wij zoal doen? Bekijk hieronder onze bedrijfsfilm.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK