Doelen

Wat willen we de komende vier jaar bereiken binnen het thema 'samen werken aan thuis'?

"Een toekomstbestendige organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Met betrokken, benaderbare medewerkers die hun hoofd en hart gebruiken in hun werk"

Hier gaan we mee door

 • eigen onderhoudsdienst
 • combinatie van professionaliteit en pragmatisme
 • blijven dóen
 • lokaal aanwezig en herkenbaar

Dit gaan we verbeteren

 • digitale dienstverlening
 • klantgerichte dienstverlening
 • meer het gesprek aangaan met onze huurders en omgeving
 • ontwikkeling van medewerkers
 • meer samenwerking met maatschappelijke partners (gemeente, zorg, welzijn, politie, etc.)
 • communicatie met huurders
 • communicatie en transparantie over wat we doen met input die we gevraagd en ongevraagd krijgen
 • helderheid van de PDCA-cyclus

We zijn tevreden als

 • de waardering voor onze dienstverlening hoger is dan het landelijk gemiddelde conform de Aedes-benchmark
 • onze relatie met stakeholders aansluit bij wat zij van ons verwachten en dit ook blijkt uit jaarlijkse toetsing
 • we bepaald hebben wat relevante partijen in onze omgeving zijn en met hen minimaal 1 keer per jaar contact hebben
 • we een financieel gezonde corporatie zijn, conform de criteria van WSW en Aw, die zijn financiële mogelijkheden zo optimaal mogelijk benut ten behoeve van de volkshuisvesting. Hierbij hebben we extra aandacht voor de ontwikkeling van de kasstromen
 • we de PDCA-cyclus beter inzichtelijk hebben gemaakt, onder meer door te zorgen dat de bijbehorende stukken goed op elkaar aansluiten

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK