Stichting MeerWonen

Holland Rijnland Wonen zoekt lid regionale urgentiecommissie woonruimteverdeling

De woningcorporaties in de Regio Holland Rijnland hebben zich verenigd in Holland Rijnland Wonen. Op grond van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2024 worden twee leden van de Regionale Urgentiecommissie benoemd op voordracht van de corporaties. Eén van deze posities is per 1 juli 2024 vacant.

Holland Rijnland Wonen zoekt daarom een LID REGIONALE URGENTIECOMMISSIE WOONRUIMTEVERDELING. De Regionale Urgentiecommissie beslist op een aanvraag voor urgentie voor een sociale huurwoning. Deze beslissing wordt genomen op basis van schriftelijke informatie van de aanvrager, welke wordt getoetst aan de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2024. De commissie komt elke twee weken op dinsdagmiddag bijeen.

Wie bent u?
• U beschikt over een ruime relevante maatschappelijke ervaring. • U bent oplossingsgericht, creatief, omgevingsbewust en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. • U heeft een sterk ontwikkeld rechtsvaardigheidsgevoel. • U bent ICT-vaardig. • Kennis van en ervaring met volkshuisvesting en het bestuursrecht is een pré.

Kandidaten mogen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan Holland Rijnland of één van de gemeenten binnen samenwerkingsverband Holland Rijnland. Kandidaten mogen geen bestuurder zijn van Holland Rijnland Wonen of een bij Holland Rijnland aangesloten woningcorporatie of daarvoor werkzaam zijn. Evenmin houden kandidaten zich als zelfstandige bezig met woonruimteverdeling binnen de regio. Leden mogen verbonden zijn aan huurdersorganisaties, mits zij onafhankelijk en zonder last en ruggespraak hun rol als commissielid kunnen vervullen.

Beschikbaarheid en voorbereidingstijd
De urgentiecommissie vergadert iedere twee weken op dinsdagsmiddag. De vergaderingen duren maximaal 2 uur en vinden ‘fysiek’ plaats in Leiden. Gemiddeld is de voorbereidingstijd ongeveer 3 tot 8 uur per vergadering.

Wij bieden
Naast een interessante positie, waarbij uw beslissingen van cruciaal belang kunnen zijn voor het leven van mensen, krijgt u een vergoeding. De vergoeding bedraagt € 154,20 per vergadering. Daarnaast is er een vergoeding in de reiskosten. Voor meer informatie over Holland Rijnland en woonurgenties kunt u kijken op de website www.hollandrijnland.nl. Hier vindt u ook het jaarverslag en het reglement van de Regionale Urgentiecommissie. Voor meer informatie over Holland Rijnland Wonen kunt u kijken op de website www.hollandrijnlandwonen.nl. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de directeur van Holland Rijnland Wonen via de mail: info@hrw-wonen.nl.

Sollicitatie
U kunt tot en met 30 juni 2024 reageren door uw brief en curriculum vitae te mailen naar info@hrw-wonen.nl onder vermelding van 'vacature lid Regionale Urgentiecommissie’. Na de keuze voor een kandidaat door Holland Rijnland Wonen volgt een klikgesprek met de voorzitter van de Regionale Urgentiecommissie en uiteindelijk voordracht aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK