Stichting MeerWonen

De Kolk Oud Ade

Voor de locatie De Kolk in Oud Ade heeft MeerWonen, in goed overleg met omwonenden en belangstellenden, een nieuwbouwplan voor 20 woningen ontwikkeld. Als na de afronding van alle procedures de goedkeuring er eindelijk ligt, gaan we hier 15 appartementen en 5 eengezinswoningen bouwen in het sociale huursegment.

De 7 Oostenrijkse woningen die aan De Kolk stonden, zijn in het voorjaar van 2019 gesloopt. Ze waren in slechte staat en renovatie was financieel niet verantwoord. Uitgangspunt bij het ontwerp voor de nieuwbouw was om zoveel mogelijk 'de sfeer van toen' terug te brengen. Maar dan wel 'met de kwaliteit van nu'. 

Het overleg met betrokkenen dat in 2017 is gestart, heeft een mooi plan opgeleverd.  Recente verslagen, nieuwsbrieven en het uitgewerkte plan die eruit zijn voortgevloeid vindt u hier.

Verslag overleg Quackenbosch 2 maart 2020

150119 Uitgewerkt plan

Nieuwsbrief 19 januari 2018

Nieuwsbrief 21 maart 2018

Nieuwsbrief 12 juli 2018

Nieuwsbrief 29 oktober 2019

In de zomer van 2019 is het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld dat voor de bouw vereist is. Daarop is een bezwaar ingediend bij de Raad van State. We wachten op uitsluitsel. 

(Via twitter 9 maart 2020)
Naar aanleiding van het kamerdebat op 19 februari 2020 over het woningtekort... 
"Bouwlocaties genoeg", zegt minister Van Veldhoven. Ze wil dat provincies en gemeenten zo snel mogelijk vergunningen afgeven. "Pak het uit de hand gelopen vergunningenproces aan", zeggen wij. Al jaren staan mooie bouwplannen op onze begroting, wachtend op uitvoering. Een klein sloop- nieuwbouwproject aan De Kolk in Oud Ade spant de kroon. Onderzoek naar de cultuurhistorische waarde, bestemmingsplanwijziging, flora en faunavoorschriften, een bezwaarprocedure zonder deadline…. Dat kost jaren, nog los van PFAS- en stikstofperikelen! Heel vervelend voor de toekomstige bewoners die al zo lang wachten.

 

Items onder De Kolk Oud Ade

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK