Stichting MeerWonen

De Kolk Oud Ade

Op de locatie De Kolk in Oud Ade staan zeven zogenaamde Oostenrijkse woningen. Deze eengezinswoningen zijn gebouwd in 1950 als houten noodwoningen. Vanwege de slechte woontechnische staat en de hoge kosten van renovatie is besloten de levensduur niet opnieuw te verlengen. MeerWonen wil op deze locatie circa 20 woningen bouwen, bestaande uit eengezinswoningen en een kleinschalig appartementengebouw.

In 2017 is in overleg met betrokkenen gestart met het uitwerken van een nieuw plan. Aansluitend bij de voortgang worden sindsdien periodiek bijeenkomsten voor belangstellenden georganiseerd. Ook worden geregeld nieuwsbrieven verspreid om alle betrokken te informeren over de actuele stand van zaken.

Verslag inloopbijeenkomst 12 juni 2017

Nieuwsbrief 29 juni 2017

Nieuwsbrief 27 oktober 2017

Planschetsen oktober 2017

Nieuwsbrief 19 januari 2018

Nieuwsbrief 21 maart 2018

Nieuwsbrief 12 juli 2018


 

Items onder De Kolk Oud Ade