Stichting MeerWonen

De Kolk Oud Ade

De 7 Oostenrijkse woningen die op de locatie De Kolk zijn gesloopt. De naoorlogse houten woningen waren woontechnisch in slechte staat en renovatie was financieel niet verantwoord. MeerWonen wil op deze locatie circa 20 woningen terugbouwen, bestaande uit eengezinswoningen en een kleinschalig appartementengebouw.

In 2017 is in overleg met betrokkenen gestart met het uitwerken van een nieuw plan. Aansluitend bij de voortgang worden sindsdien periodiek bijeenkomsten voor belangstellenden georganiseerd. Ook worden geregeld nieuwsbrieven verspreid om alle betrokken te informeren over de actuele stand van zaken.

Verslag inloopbijeenkomst 12 juni 2017

Nieuwsbrief 29 juni 2017

Nieuwsbrief 27 oktober 2017

Planschetsen oktober 2017

Nieuwsbrief 19 januari 2018

Nieuwsbrief 21 maart 2018

Nieuwsbrief 12 juli 2018

In afwachting van de afronding van de planologische procedures is tijdens een informatiebijeenkomst op 15 januari 2019 is het uitgewerkte plan gepresenteerd aan belangstellenden.  

150119 Uitgewerkt plan


 

Items onder De Kolk Oud Ade