Stichting MeerWonen

OpDreef

Bent u milieubewust en maakt u er een sport van om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan? Dan is een Nul-Op-de-Meter (NOM-EPV) woning van MeerWonen in nieuwbouwproject OpDreef echt iets voor u!

Hieronder geven wij u graag meer informatie over deze 8 woningen en de bijzondere energieprestatie die zij leveren.

Nul-Op-de-Meter (NOM) en Energieprestatievergoeding (EPV)
De NOM-EPV woningen van MeerWonen zijn extra geïsoleerd, gasloos, gebruiken (elektrische) energie en wekken zelf een deel van de benodigde energie op door middel van zonnepanelen. De huurders van de woningen krijgen hiermee een aantal energiebesparende voorzieningen en een energiebundel (een bepaald aantal kWh),waarvoor zij maandelijks een Energieprestatievergoeding (EPV) betalen aan MeerWonen. In een aparte overeenkomst EPV, die onlosmakelijk verbonden is met de huurovereenkomst, worden nadere afspraken gemaakt over de energieprestatie van de woning en het gebruik van de woning door de huurder. De EPV bedraagt € 90,- per maand. Een voorbeeld EPV-overeenkomst kunt u hier downloaden of opvragen via ons algemene nummer. Tevens kun u hier de bijlage die hoort bij artikel 3.5 downloaden.

NOM-EPV woningen hebben een gewone elektriciteitsaansluiting; de woning krijgt elektriciteit uit het net en levert de opgewekte energie (die niet zelf wordt gebruikt) terug aan het net. Jaarlijks ontvangt u hiervan een afrekening van uw energieleverancier. Bij gemiddeld verbruik en gemiddelde omstandigheden wordt er voldoende energie opgewekt om het verbruik van de huurder te compenseren, met andere woorden: Nul-Op-de-Meter. De kans dat de meter precies op nul uitkomt is afhankelijk van gezinssamenstelling, hoe u omgaat  met het gebruik van energie, de gebruikte apparatuur enz. Omdat de woning extra is geïsoleerd is en een aantal voorzieningen bevat die gebruik maken van warmtewisselaars, is er veel minder energie nodig om de woning op een aangename temperatuur te houden dan in een traditionele woning.

Op dit moment geldt nog de salderingsregeling waarbij u, afhankelijk van de leverancier, evenveel vergoed krijgt voor de door u geleverde energie als het bedrag dat u betaalt voor de gebruikte energie. Echter als u meer energie gebruikt dan de woning opwekt, moet u bijbetalen. Gebruikt u minder energie, dan krijgt u bij de jaarafrekening geld terug van uw energieleverancier. De kosten voor de extra gebruikte energie en de vergoeding voor terug geleverde energie kan per leverancier verschillen. Het goed vergelijken van energieaanbieders is dus belangrijk.

Huurprijs, inkomens- en toewijzingscriteria

De kale huurprijs bedraagt € 607,46 per maand. Servicekosten per maand zijn € 0,68 voor het glasfonds en € 4,95 voor het servicepakket huurdersonderhoud. Daarnaast betaalt u € 90,- per maand aan Energieprestatievergoeding (EPV), omdat u in een NOM-EPV woning gaat wonen.

Om voor één van deze woningen in aanmerking te komen mag uw huishoudinkomen maximaal € 38.035,- bedragen. Omdat bij de toewijzing van deze woningen lokaal maatwerk wordt ingezet, zijn de volgende voorrangscriteria van toepassing:

  • Woningzoekenden (minimaal 3 personen) die een sociale huurwoning in Kaag en Braassem achterlaten; volgorde op basis van inschrijftijd als woningzoekende.
  • Woningzoekenden (minimaal 3 personen) die een sociale huurwoning in Holland Rijnland achterlaten; volgorde op basis van inschrijftijd als woningzoekende.
  • Overige woningzoekenden (minimaal 3 personen) volgorde op basis van inschrijftijd als woningzoekende.
  • Overige woningzoekenden; volgorde op basis van inschrijftijd als woningzoekende.

 

Items onder OpDreef