Stichting MeerWonen

Sociale huurwoningen

Onze vrijkomende woningen staan op www.hureninhollandrijnland.nl.

Het merendeel van onze woningen zijn sociale huurwoningen met een huurprijs onder de € 710,68. Voor de toewijzing van deze woningen zijn de spelregels uit de huisvestingsverordening Holland Rijnland van toepassing. Samen met andere corporaties uit de regio Holland Rijnland bieden wij de vrijkomende woningen aan op www.hureninhollandrijnland.nl.

Inschrijfduur belangrijk

Belangstellenden die voor een sociale huurwoning in de regio Holland Rijnland in aanmerking willen komen, kunnen zich hiervoor inschrijven. De inschrijf- en verlengingskosten bedragen € 7,50 per jaar. De inschrijfduur is van cruciaal belang, want hoe langer u bent ingeschreven hoe meer kans u maakt op een woning. Soms komt iemand die is ingeschreven er te laat achter dat hij/zij niet heeft betaald en dat leidt tot vervelende consequenties.

Klachtencommissie

Een van de meest voorkomende oorzaken die tot uitschrijving leidt is het niet (tijdig) betalen van de kosten voor het verlengen van de inschrijving (€ 7,50). De opgebouwde inschrijfduur wordt erdoor teniet gedaan en er moet een nieuw begin gemaakt worden met de opbouw van de inschrijfduur.

Wanneer men het niet eens is met de uitschrijving of van mening is dat er van een bijzondere situatie sprake is kan men zich wenden tot de onafhankelijke Klachtencommissie Woningnet Holland Rijnland. Het e-mailadres is: klachtencommissieWHR@gmail.com

De commissie beoordeelt of de uitschrijving in stand moet blijven, of dat er een herstel van de inschrijving en inschrijvingsduur kan plaatsvinden.

Inkomenstoets

Vanaf 1 januari 2011 is bij de toewijzing van sociale huurwoningen een inkomenstoets van kracht. Dit is het gevolg van een Europees besluit dat in de Nederlandse wetgeving moest worden ingevoerd. Klik hier voor meer informatie.

 

Items onder Sociale huurwoningen

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK