Samen werken aan thuis

Om de doelen in dit plan te realiseren, moeten wij onszelf steeds blijven verbeteren. Dingen anders doen en tegelijkertijd behouden wat al goed is. Meer samenwerken. Daarbij moet duidelijk zijn wat anderen van ons kunnen verwachten. We willen een professionele partij zijn met gedegen kennis van onze huurders, huizen en werkgebied.

Goede dienstverlening als basis

We vinden het belangrijk dat huurders en woningzoekenden tevreden zijn over onze dienstverlening. En hoewel iedereen gelijk is, is niet iedereen hetzelfde. Dat betekent dat wij daar ook in onze dienstverlening rekening mee houden. We willen ons ontwikkelen naar een klantgerichte organisatie, waarbij onze dienstverlening beter aansluit op de wensen en beleving van de klant. Deze ontwikkeling willen we terugzien in hogere cijfers voor onze dienstverlening in ons eigen onderzoek en in de Aedes-benchmark.

Versterken samenwerking

Nog meer dan in het verleden zullen we dingen samen moeten doen. Samen met collega’s, samen met huurders, samen met maatschappelijke partners zoals gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen. We verstevigen de contacten die we hebben en gaan actief op zoek naar nieuwe contacten. We kijken ook naar minder voor de hand liggende samenwerkingspartners zoals marktpartijen. Onze prioriteit ligt in de gemeenten waar we nu actief zijn: Kaag en Braassem en Oegstgeest. Daarnaast staan we open voor vragen uit andere delen van onze regio.

Blijven ontwikkelen

Dit alles vraagt iets van onze medewerkers. Om te verbeteren moeten we bereid zijn te veranderen. Daarom besteden we aandacht aan de ontwikkeling van onze medewerkers, aan hun kennis en vaardigheden.

Het vraagt ook iets van ons als organisatie. In onze communicatie moeten we helder zijn over waarom we iets doen en hoe we tot onze keuze zijn gekomen. De input die we opgehaald hebben zal daarin duidelijk zichtbaar zijn.

We zijn ons ervan bewust dat het resultaat van ons werk niet van de ene op de andere dag is verbeterd. Groeien betekent soms ook knoeien. Die ruimte willen we onszelf en onze medewerkers geven. En als we knoeien horen dat graag van onze huurders en partners, daarvan leren we en het helpt ons verder te verbeteren.

Heldere taal, sturing en verantwoording

We merken dat de manier waarop wij met onze huurders communiceren niet altijd aansluit bij wat huurders begrijpen. We gaan daarom onze boodschap en de manier waarop we die overbrengen waar nodig verbeteren, door gebruik te maken van pictogrammen en begrijpelijke taal.

We gaan onze PDCA-cyclus, ofwel de rapportagecyclus waarin we onze plannen en de uitvoering ervan bewaken, versterken door de relatie tussen de verschillende documenten duidelijker te maken en nadrukkelijker verbanden te leggen. Dit doen we bijvoorbeeld door de doelen uit het ondernemingsplan te vertalen in jaarplannen en begroting en deze weer terug te laten komen in de kwartaalrapportage. Ook maken we het verband tussen het ondernemingsplan en onderliggende beleidsstukken zoals onze portefeuillestrategie nadrukkelijker, en ook de link naar bijvoorbeeld prestatieafspraken.

Financieel gezond om te kunnen blijven investeren

MeerWonen is een financieel gezonde corporatie en in staat om te investeren in de opgaven die in dit plan zijn benoemd. Dat willen we zo houden. We blijven daarom verstandig omgaan met ons maatschappelijk kapitaal. We zijn een maatschappelijke organisatie, maar verliezen de zakelijke kant niet uit het oog. We volgen innovaties en passen die toe wanneer ze zich hebben bewezen. Anderzijds gaan we ons geld niet oppotten, maar zorgen dat het goed wordt benut. Mocht het nodig zijn, dan zij we bereid om de financiële grenzen, zoals vastgesteld door het WSW, op te zoeken.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK