Stichting MeerWonen

Nieuws July

Jaarverslag 2018 gereed

We hebben een goed jaar achter de rug. Er is hard gewerkt aan nieuwbouw, duurzaam onderhoud, goed contact met huurders en nog veel meer. Ook financieellees meer