Stichting MeerWonen

Leefbaar

MeerWonen wil goed en prettig wonen bereikbaar en beschikbaar maken voor iedereen. Juist voor die mensen, die vanwege hun inkomen, gezondheid of maatschappelijke positie minder te kiezen hebben. Wij doen dit ondermeer door ons in te zetten voor instandhouding en verbetering van de leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen. De definitie die we daarbij hanteren is 'de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de mens aan worden gesteld'. Dit kan in elke straat, buurt of wijk anders zijn of worden ervaren. De focus van MeerWonen ligt daarom bij de wensen van onze klanten. Wat willen zij? Wat verstaan zij onder leefbaarheid en hoe kunnen we daar zo goed mogelijk op inspelen?

Gezocht: nieuwe vrijwilligers recreatieruimte Arendshorst

Na heel wat jaren vrijwilligerswerk te hebben gedaan in de  Arendshorst aan de Kerkweg in Roelofarendsveen, zijn Elly van der Tang en Marian van Veen eind juli gestopt. Om de activiteiten in de recreatieruimte door te laten gaan, zijn er nieuwe vrijwilligers nodig. Deze zijn helaas tot op heden nog niet gevonden. Wij zoeken mensen die het leuk vinden om één of meer dagdelen in de week het zaalbeheer op zich te nemen. Het beste zou zijn als er een groepje vrijwilligers gevormd wordt die met elkaar een planning maakt, zodat onderstaande dagdelen verdeeld kunnen worden. 

Wekelijkse activiteiten in de Arendshorst:

  • Maandagmiddag - kaarten en breien                 13.30 tot 17.00 uur
  • Woensdagmiddag - kaarten                               13.30 tot 17.00 uur
  • Vrijdagmiddag - kaarten en biljarten                  13.30 tot 17.00 uur

Soosmiddagen
Zes keer per jaar (van eind september tot eind maart, met uitzondering van december) wordt er op de laatste vrijdagmiddag van de maand ‘sooskaarten’ georganiseerd. Het biljarten verplaatst op deze dagen naar de vrijdagochtend.

Modeshows
Tweemaal per jaar wordt er een modeshow georganiseerd. Dit wordt ruim van tevoren aangegeven op het prikbord in de hal van de hoofdingang.

Taken van de vrijwilligers:

  • Open en sluiten van de recreatiezaal in de Arendshorst
  • Boodschappen bestellen (deze worden betaald door MeerWonen)
  • Schenken van dranken tijdens de activiteiten
  • Verrekenen van dranken tijdens de activiteiten
  • Bijdragen aan de gezelligheid
  • Opruimen

Vrijwilligersvergoeding
Voor de vrijwilligers is er een onbelast vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Deze wordt op basis van het aantal uur vrijwilligerswerk berekend. Zie Vrijwilligersvergoedingen (belastingdienst.nl)

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Dan kunt u een mail sturen naar: leefbaarheid@stichtingmeerwonen.nl of bellen naar 071 331 50 00.
 

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK