Stichting MeerWonen

Ik ben huurder

Wij willen onze huurders graag een goede woning bieden in een prettige, schone en veilige woonomgeving. Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de dienstverlening van MeerWonen en over onderwerpen die op de één of andere manier met het huren van een woning te maken hebben.

Algemene huurvoorwaarden
Bij het aangaan van een huurovereenkomst horen ook een aantal wettelijke bepalingen. In de algemene huurvoorwaarden staan de rechten en plichten van huurder en verhuurder beschreven.

Klik hier voor de algemene huurvoorwaarden
 

Passend toewijzen

Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Dan heeft deze nieuwe wet mogelijk ook gevolgen voor u. Vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe eisen voor woningtoewijzing. Met een passendheidsnorm wil de overheid voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terechtkomen. Hier geven we in het kort de belangrijkste punten weer:

Passend toewijzen 2017

Inkomen onder de € 22.200 respectievelijk € 30.150 (onder de AOW-grens)?
Bent u op zoek naar een woning en heeft u een inkomen onder of gelijk aan € 22.200 (eenpersoonshuishouden) of € 30.150 (twee- of meerpersoonshuishouden)? Dan komt u vanaf 1 januari 2017 alleen in aanmerking voor woningen met een kale huurprijs tot € 592,55 (een- en tweepersoonshuishoudens), of tot € 635,05 (drie- en meerpersoonshuishoudens).

Inkomen onder de € 22.200 respectievelijk € 30.175 (boven de AOW-grens)?
Bent u op zoek naar een woning en heeft u een inkomen onder of gelijk aan € 22.200 (eenpersoonshuishouden) of € 30.175 (twee- of meerpersoonshuishouden)? Dan komt u vanaf 1 januari 2017 alleen in aanmerking voor woningen met een kale huurprijs tot € 592,55 (een- en tweepersoonshuishoudens), of tot € 635,05 (drie- en meerpersoonshuishoudens).

Inkomen van € 30.175 t/m € 36.165?
Bent u op zoek naar een woning en is uw inkomen tussen € 30.175 en € 36.165, dan mag u alleen nog reageren op woningen met een netto huur vanaf € 592,56.

Inkomen heeft tussen de € 36.165 en € 40.349? 
U kunt dan gaan reageren op de  woningen met een netto huurprijs vanaf € 635,06. Een beperkt deel van deze vrijkomende woningen is namelijk ook voor u toegankelijk geworden. 

Heeft u een inkomen boven de € 40.349?
Dan komt u niet in aanmerking voor huurwoningen met een netto huurprijs t/m de 
€ 710,68 per maand.

Inkomensgegevens
Als u inlogt in Woningnet, krijgt u alleen het aanbod te zien dat past bij uw huishoudinkomen. Daarom is het van groot belang dat het huishoudinkomen in uw inschrijving correct is. Gebruik hiervoor de meest recente inkomensverklaring, op te vragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. Het huishoudinkomen wordt bepaald door het gezamenlijk belastbaar inkomen van u, uw partner en eventuele andere medebewoners. Inkomen van inwonende kinderen wordt niet meegeteld.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Website door Kees-tm