Stichting MeerWonen

Ik ben huurder

Wij willen onze huurders graag een goede woning bieden in een prettige, schone en veilige woonomgeving. Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de dienstverlening van MeerWonen en over onderwerpen die op de één of andere manier met het huren van een woning te maken hebben.

Huurovereenkomst en voorwaarden
Alle afspraken over het huren van de woning leggen we vast in een huurovereenkomst. Wat er allemaal in staat kunt u vinden in onderstaand voorbeeld. Bij het aangaan van een huurovereenkomst horen ook een aantal wettelijke bepalingen. In de algemene huurvoorwaarden staan de rechten en plichten van huurder en verhuurder beschreven.

Klik hier voor een voorbeeld van de huurovereenkomst

Klik hier voor de algemene huurvoorwaarden

Passend toewijzen
Als u gaat verhuizen en u heeft met uw inkomen recht op huurtoeslag, geldt er een maximale huurprijs. Wij moeten woningen namelijk 'passend toewijzen'. Er geldt geen maximaal inkomen voor onze woningen.

Inkomen en huurprijs bij passend toewijzen
Hieronder ziet u de maximale huurprijs per situatie. Let op:
- dit is de kale huurprijs. De servicekosten mogen wel boven deze prijs uitkomen;
- alle vormen van inkomen van u en uw partner tellen mee;
- uw kinderen tellen wel mee met het aantal personen, maar hun inkomen telt niet mee.

Download hier de pdf passend toewijzen 2024

Voor meer informatie zie ook de site van Huren in Holland Rijnland

Inkomensgegevens
Als u inlogt op Huren in Holland Rijnland, dan krijgt u alleen het aanbod te zien dat past bij uw huishoudinkomen. Daarom is het van groot belang dat het huishoudinkomen in uw inschrijving correct is. Gebruik hiervoor de meest recente inkomensverklaring, op te vragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. Het huishoudinkomen wordt bepaald door het gezamenlijk belastbaar inkomen van u, uw partner en eventuele andere medebewoners. Inkomen van inwonende kinderen wordt niet meegeteld.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Blijf ingeschreven staan ook al woont u nu prettig
Woont u nu in een sociale huurwoning en staat u niet (meer) ingeschreven? Schrijf u dan weer in! U weet nooit wat de toekomst brengt. Ook al woont u nu met veel plezier in uw woning, dan is het toch verstandig om ingeschreven te blijven staan. Mocht u in de toekomst willen verhuizen, dan zorgt u in ieder geval dat u nu inschrijftijd opbouwt. Voor meer informatie zie ook de site van Huren in Holland Rijnland
 

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK