Stichting MeerWonen

Ik zoek een woning

Onze vrijkomende woningen staan op www.hureninhollandrijnland.nl

Voor de toewijzing van sociale huur- en koopwoningen in de kernen Roelofarendsveen, Oude Wetering, Rijpwetering, Nieuwe Wetering, Oud Ade Kaag en Oegstgeest geldt de huisvestingsverordening Holland Rijnland. De uitvoering van deze verordening ligt bij de woningcorporaties in de regio Holland Rijnland. Op de website www.hureninhollandrijnland.nl kunt u zich inschrijven als woningzoekende en leest u welke spelregels van toepassing zijn bij de toewijzing van een woning.

Passend toewijzen
Als u gaat verhuizen en u heeft met uw inkomen recht op huurtoeslag, geldt er een maximale huurprijs. Wij moeten woningen namelijk 'passend toewijzen'. Er geldt geen maximaal inkomen voor onze woningen.

Inkomen en huurprijs bij passend toewijzen
Hieronder ziet u de maximale huurprijs per situatie. Let op:
- dit is de kale huurprijs. De servicekosten mogen wel boven deze prijs uitkomen;
- alle vormen van inkomen van u en uw partner tellen mee;
- uw kinderen tellen wel mee met het aantal personen, maar hun inkomen telt niet mee.

Download hier de pdf passend toewijzen 2018

Voor meer informatie zie ook de site van Huren in Holland Rijnland.

Inkomensgegevens
Als u inlogt op Huren in Holland Rijnland, krijgt u alleen het aanbod te zien dat past bij uw huishoudinkomen. Daarom is het van groot belang dat het huishoudinkomen in uw inschrijving correct is. Gebruik hiervoor de meest recente inkomensverklaring, op te vragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. Het huishoudinkomen wordt bepaald door het gezamenlijk belastbaar inkomen van u, uw partner en eventuele andere medebewoners. Inkomen van inwonende kinderen wordt niet meegeteld.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Als er dringende omstandigheden zijn waardoor u met voorrang in aanmerking moet komen voor een sociale huurwoning, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. De voorwaarden om voor urgentie in aanmerking te komen zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening Holland Rijnland. Meer informatie over de urgentieregeling vindt u in de folder van Holland Rijnland die u hier kunt downloaden:

Folder urgentieverklaring Holland Rijnland november 2017

Ook op de website www.hureninhollandrijnland.nl is informatie te vinden over de urgentieregeling.

Items onder Ik zoek een woning