Stichting MeerWonen

Advies over status Oostenrijkse woningen naar college

terug naar nieuws

Op het gemeentehuis in Kaag en Braassem vond gisteravond een openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit plaats over de toekomst van de Oostenrijkse woningen in Roelofarendsveen, Nieuwe Wetering, Kaag en Oud Ade. Doel daarvan was tot een advies richting college te komen over de cultuurhistorische waarde van de woningen. De commissie is tot het oordeel gekomen dat de woningen de monumentenstatus verdienen.

De commissie Ruimtelijke Kwaliteit is door de gemeente om advies gevraagd naar aanleiding van het eind 2014 door bewoners van de Oostenrijkse woningen ingediende verzoek om hun woningen de status van beschermd dorpsgezicht te verlenen. Ter voorbereiding daarop hebben MeerWonen en de bewonersvertegenwoordiging van de Oostenrijkse Woningen een uitgebreide rapportage aan de gemeente aangeleverd, bestaande uit uitkomsten van aanvullend bouwkundig onderzoek, cultuurhistorisch onderzoek en de standpunten van alle betrokken partijen.

Gezien de vele aanpassingen die de woningen in de loop der jaren hebben ondergaan, waarbij het oorspronkelijke ontwerp aanzienlijk is aangetast, begrijpt MeerWonen het oordeel van de commissie niet. Bij een vergelijkbaar onderzoek in 2006 is vooral vanwege dit argument juist besloten om geen vervolgonderzoek naar een beschermde status te doen. Volgens MeerWonen is het financieel en volkshuisvestelijk onverantwoord de Oostenrijkse woningen nogmaals te renoveren. Een in goed overleg op te stellen nieuwbouwplan dat recht doet aan ‘de sfeer van toen én de kwaliteit van nu’ blijft de inzet. 

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK