Stichting MeerWonen

Bezwaar vertraagt start bouw De Kolk

terug naar nieuws

Het startschot voor nieuwbouw aan de Kolk in Oud Ade laat nog op zich wachten. Ons plan voor de bouw van 20 sociale huurappartementen en eengezinswoningen ligt weliswaar klaar, maar een belanghebbende heeft bezwaar tegen het vereiste bestemmingsplan aangetekend bij de Raad van State. Hoeveel tijd de afhandeling vergt is niet duidelijk.

MeerWonen heeft samen met omwonenden, woongroep Quackenbosch en andere belangstellenden veel geïnvesteerd in het uitwerken van een goed plan. We willen ‘De Kolk anno nu, met de sfeer van toen’ dan ook graag realiseren. Vooruitlopend op de beslissing van de Raad van State, hebben we de omgevingsvergunning aangevraagd en hopen we begin volgend jaar te kunnen starten met het bouwrijp maken van de locatie.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK