Stichting MeerWonen

Energielabel A voor kantoorgebouw

terug naar nieuws

Een huisbaas die werk maakt van het verduurzamen van woningen, vergeet ook zijn eigen ‘woning’ niet. Dat MeerWonen daar aandacht aan besteedt, blijkt uit het energielabel dat ze vorige week heeft ontvangen voor haar kantoorpand aan het Noordeinde in Roelofarendsveen: een A, het hoogst haalbare energielabel voor bestaande gebouwen.

Bij de bouw van het pand zes jaar geleden, speelde duurzaam denken al een rol en is de basis gelegd. Het kantoor is goed geïsoleerd en volledig gasloos. De klimaatinstallatie zorgt voor een goede en zuinige temperatuurregeling en ventilatie. Vorig jaar zijn bovendien 230 zonnepanelen op het dak gelegd. Uit de cijfers over het eerste jaar blijkt dat daarmee 71.000 kWh energie is opgewekt, genoeg om ongeveer 24 huishoudens op jaarbasis van energie te voorzien. De corporatie heeft daarmee zelf de stroom geleverd voor het hele elektrische wagenpark en voor het pand 80% minder energie van de netbeheerder afgenomen dan het voorafgaande jaar. Zonder zonnepanelen zou het energielabel op een B zijn uitgekomen.

Woningen naar label B

Voor het woningbezit, waarvoor in 2018 een afzonderlijk traject is gestart, streeft de corporatie juist een B-label na. Met het plaatsen van zonnepanelen op 1.000 woningen en diverse isolatiemaatregelen wordt alles in het werk gesteld om dat B-label, als gemiddelde voor het totale bezit, voor eind 2020 halen.

Succes delen met huurders

MeerWonen is blij met het hoogst haalbare label voor het kantoor en wil het succes graag delen met haar huurders. Daarom schrijft ze een prijsvraag uit, waarbij € 3.000 beschikbaar wordt gesteld voor nieuwe duurzame initiatieven. Het begrip 'duurzame initiatieven' is breed in te vullen. Denk hierbij aan een gemeenschappelijke moestuin op een stuk braakliggend land, het bevorderen van groen en bloemen in de buurt, maar ook initiatieven die energiebesparingen opleveren in en om de woning. Huurders met ideeën die leiden tot energiebesparing van woningen of vergroening van wijken kunnen die aanmelden tot 1 oktober 2020. Meer informatie: www. stichtingmeerwonen.nl/leefbaar/ondersteuning-activiteiten.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK