Stichting MeerWonen

Goede scores Aedes-benchmark 2019

terug naar nieuws

De zesde Aedes-benchmark op rij is gepresenteerd. De benchmark maakt de voornaamste prestaties van corporaties inzichtelijk en vergelijkbaar. Op veel fronten zijn de prestaties dit jaar verbeterd: het huurdersoordeel over de dienstverlening is verder gestegen, de woningen zijn duurzamer geworden, corporaties zijn fors meer gaan investeren in woningverbetering en de huurverhoging is laag. MeerWonen heeft aan alle onderdelen meegedaan en scoort op de meeste onderdelen bovengemiddeld. 

Huurdersoordeel met 7,6 op landelijk gemiddelde
Huurders waarderen onze dienstverlening gemiddeld met een 7,6, wat voor dit prestatieveld net als vorig jaar een B-label (gemiddeld voor de sector) oplevert. Bij de klantprocessen waar dit oordeel over gaat, valt op dat de dienstverlening bij reparatieverzoeken en vertrek uit de woning hoger zijn gewaardeerd dan vorig jaar en de dienstverlening aan nieuwe huurders lager. Dat laatste trekken we ons natuurlijk aan. Het blijkt vooral te maken te hebben met het onderhoud van een groot aantal oude woningen dit voorjaar en de afstemming daarover met nieuwe huurders. Het proces is inmiddels beter onder controle.

Hoge scores voor Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering en Duurzaamheid
Onze beïnvloedbare bedrijfslasten (€716 per verhuureenheid) zijn nog steeds laag. Daarmee scoren we een A, het hoogste label in de benchmark. Een goede uitkomst, hoewel ons streven vooral gericht is op doelmatige en kwalitatief goede dienstverlening. Een zorgelijker punt zijn de bedrijfslasten die we niet kunnen beïnvloeden. Deze zijn het afgelopen jaar sectorbreed met 16% gestegen (naar € 1.869 per verhuureenheid). Met name de verhuurderheffing en saneringsheffing zijn hier debet aan.

Ook wat betreft de prestatievelden Onderhoud & verbetering en Duurzaamheid behoren we met het A-label tot de koplopers onder corporaties. De kosten zijn hoog, maar we investeren dan ook aanzienlijk in verbetering van de kwaliteit en energetische prestatie (energie-index nu 1,53) van onze woningen. We zijn goed op weg om de doelstelling, een energie-index van 1,4 eind 2020, te halen.

Een samenvatting van onze prestaties vindt u in dit overzicht. Op Aedes.nl vindt u alle informatie over de benchmark 2019.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK