Stichting MeerWonen

Standpunten Oostenrijkse Woningen overhandigd

terug naar nieuws

Op het gemeentehuis in Kaag en Braassem is vandaag door MeerWonendirecteur Peter Hoogvliet een document met standpunten over de toekomst van de Oostenrijkse woningen aangeboden aan wethouder Yvonne Peters. Hij deed dit samen met de bewonersvertegenwoordiging van de 60 Oostenrijkse woningen in Oud Ade, Kaag, Nieuwe Wetering en Roelofarendsveen.

De afgelopen periode is veelvuldig en in goede harmonie overleg gevoerd tussen MeerWonen en de bewonersvertegenwoordiging van de Oostenrijkse woningen. Nadat een aantal bewoners eind 2014 een verzoek had ingediend bij de gemeente om de Oostenrijkse woningen de status van beschermd dorpsgezicht te verlenen, heeft de corporatie contact gezocht met de bewoners om samen naar een goede oplossing te zoeken. Er is aanvullend bouwtechnisch onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van renovatie en gezamenlijk is opdracht gegeven voor onafhankelijk onderzoek naar de cultuurhistorische of monumentale waarde van de woningen. Voor een gedegen oordeel heeft de gemeente de uitkomsten van bouwkundig en cultuurhistorisch onderzoek nodig. Het cultuurhistorisch onderzoek geeft aan dat alle vier locaties beschermenswaardig zijn. MeerWonen is echter van mening dat daarvoor, door in het verleden verrichte ingrepen, het oorspronkelijke karakter van de woningen te sterk is aangetast.

Kwaliteit van nu, sfeer van toen
Zoals te verwachten was, lopen de standpunten van de corporatie en de bewonerscommissie uiteen. MeerWonen, eigenaar van de woningen, wil de naoorlogse woningen na de exploitatieperiode slopen en vervangen door kwalitatief goede, duurzame woningen. Dit is in elk geval het plan voor de 7 woningen in Oud Ade, waarvan er al geruime tijd vier leeg staan. Directeur Peter Hoogvliet: “Uit alle berekeningen blijkt dat renovatie onevenredig hoge kosten met zich meebrengt. Dat kunnen we niet verantwoorden. De woningen zijn bovendien niet voldoende duurzaam te maken, een opgave waar we als corporatie ook voor staan. Maar we zijn absoluut bereid een nieuw plan te ontwikkelen met de kwaliteit van nu en de sfeer van toen.”

College beslist
De resultaten van de twee onderzoeken en de meningen van zowel de bewonersvertegenwoordiging als MeerWonen zijn op vier druk bezochte bijeenkomsten gepresenteerd aan de bewoners. Hoewel tijdens de avonden ook voorstanders voor nieuwbouw te vinden waren, is de bewonerscommissie van mening dat de Oostenrijkse woningen de status van beschermd dorpsgezicht verdienen en behouden moeten blijven. Op 24 maart brengt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit haar advies uit aan het college. Bij het besluit dat volgt, zullen ook de standpunten van de bewonerscommissie en MeerWonen meewegen. Bij de rapportage zijn ook de reacties van Dorpsraad Oud Ade en Stichting Huurders MeerWonen (SHM) gevoegd. Beiden vinden nieuwbouw met een vergelijkbare uitstraling in Oud Ade de beste oplossing. SHM pleit voor behoud op de overige locaties. 

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK