Stichting MeerWonen

Woondiensten Aarwoude en MeerWonen onderzoeken fusie

terug naar nieuws

De bestuurders en RvC’s van woningcorporaties Woondiensten Aarwoude en MeerWonen hebben afgesproken te gaan onderzoeken of een fusie meerwaarde kan opleveren voor huurders en woningzoekenden. Beide corporaties functioneren goed en zijn financieel gezond. Ze zien echter ook dat er steeds meer van hen als kleine corporaties gevraagd wordt en dat die ontwikkeling door gaat. De corporaties verwachten dat een grotere schaal zal leiden tot een robuustere organisatie en daardoor voordelen zal opleveren voor huurders, woningzoekenden en stakeholders. Beide partijen benadrukken dat zij hechten aan een zorgvuldig onderzoek, waarbij alle voor- en nadelen van de fusie goed aan de orde komen.

Danny Visser, de huidige bestuurder van Woondiensten Aarwoude, verlaat de corporatie per 1 maart, omdat hij de nieuwe bestuurder van woonstichting SSW wordt. Dit is een logische vervolgstap in zijn loopbaan, die los staat van dit onderzoek. De RvC van Woondiensten Aarwoude heeft besloten een interim-bestuurder te benoemen die Danny Visser tijdelijk opvolgt.

De medewerkers, huurdersorganisaties en wethouders zijn vandaag persoonlijk over het fusieonderzoek geïnformeerd. Zij zullen op de hoogte worden gehouden over het verloop van het onderzoek en er zoveel mogelijk bij worden betrokken.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK