Stichting MeerWonen

Agressiebeleid

De directie van MeerWonen tolereert op geen enkele wijze agressie en/of geweld. Iedereen die agressief of gewelddadig gedrag vertoont tegen een medewerker van onze woningcorporatie wordt door ons aangesproken of gesanctioneerd volgens het sanctiebeleid. Wij registreren alle gevallen van agressie en geweld. Afhankelijk van het incident wordt contact opgenomen met de politie.

Er wordt momenteel gewerkt aan nieuw agressiebeleid. Totdat dit gereed is hanteren we onderstaand beleid zoals dat door de voormalige fusiepartners is vastgesteld. 

In 2014 is door rechtsvoorganger AlkemadeWonen agressiebeleid vastgesteld. Onderdeel daarvan vormen ook onze huisregels. Beide documenten kunt u hieronder als pdf-bestand downloaden.

Agressiebeleid 2014

Huisregels

Woningstichting Buitenlust

Ook rechtsvoorganger Woningstichting Buitenlust heeft in 2014 agressiebeleid en bijbehorende huisregels vastgesteld. Beide documenten kunt u hieronder als pdf-bestand downloaden.


Agressieprotocol 2014

Huisregels
 

 

Items onder Agressiebeleid