Stichting MeerWonen

Fusie met Habeko wonen

Persbericht 28 februari 2024

Fusieproces Habeko wonen en MeerWonen formeel van start

Woningcorporaties Habeko wonen (Hazerswoude, Benthuizen en Koudekerk aan den Rijn) en MeerWonen (Oegstgeest en Kaag en Braassem) hebben de mogelijkheden van een fusie tussen beide organisaties onderzocht. Het rapport over dit onderzoek is uitgebreid besproken met alle betrokken partijen. Met instemming van de beide raden van commissarissen is deze week besloten de voorbereiding van het daadwerkelijke fusiebesluit in gang te zetten.

Samen sterker
Het fusierapport levert een positief beeld op over de samenvoeging van de twee corporaties. Door fusie ontstaat een robuuste organisatie met meer slagkracht. Een financieel gezonde organisatie die de forse nieuwbouw- en verduurzamingsopgave voor de toekomst beter aankan. Daarbij versterken Habeko wonen en MeerWonen elkaar in hun visie om dichtbij huurders werkzaam te zijn; lokaal verankerd, persoonlijk benaderbaar en een bekend gezicht in de wijk. De nieuwe corporatie zal dan ook in elke gemeente een vestiging aanhouden.

Streven is januari 2025

De volgende stap in het proces is het ophalen en verwerken van de formele reacties van de ondernemingsraden, huurdersorganisaties en de gemeenten waarin de beide corporaties actief zijn. Daarnaast is de omzetting van de verenigingsstructuur van Habeko wonen naar een stichting een belangrijke stap om definitief tot fusie over te gaan. De uitwerking van het hele fusieproces zal de nodige tijd en aandacht vragen. Het streven is de nieuwe organisatie op 1 januari 2025 van start te laten gaan.

Robuuste organisatie

MeerWonen bezit op dit moment 3.700 woningen, Habeko wonen heeft 1.900 woningen. De werkgebieden grenzen aan elkaar, maar de samenstelling van de woningvoorraad verschilt. Deze factoren zorgen voor een gevarieerder woningaanbod voor huurders en een betere risicospreiding voor de organisatie. De betaalbaarheid van de woningen blijft gewaarborgd. Alle huurders ontvangen deze week een brief over de start van het fusietraject.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK