Stichting MeerWonen

Integriteit, privacy en governance

Privacybeleid

Bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. MeerWonen neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacybeleid. In ons privacystatement geven we aan hoe wij omgaan met uw gegevens.

Privacystatement
 

Integriteit

MeerWonen heeft een integriteitscode en een klokkenluidersregeling. Op deze wijze is voldoende gewaarborgd dat de werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben om vermeende onrechtmatigheden te melden. Beide regelingen kunt u hieronder downloaden.

Integriteitscode
Klokkenluidersregeling

Waarborgen voor goed bestuur: Aedescode & governancecode

Aedes

MeerWonen is lid van brancheorganisatie Aedes, het overkoepelend orgaan waarvan de meeste woningcorporaties lid zijn. Aedes geeft voorlichting en informatie en initieert onderzoek en productontwikkeling. Daarnaast is ze de werkgeversvereniging van de corporatiebranche. Aedes neemt ook het voortouw in discussies over goed bestuur en toezicht. Dit heeft onder andere geleid tot de Aedescode.

Good Governance

Good Governance is te definiëren als het goed en verantwoord besturen van de organisatie. In de loop van 2006 hebben de discussies in de branche over de professionalisering van het bestuur en toezicht bij woningcorporaties geresulteerd in het opstellen van de governancecode woningcorporaties. Deze code vormt ook een integraal onderdeel van de Aedescode die begin 2007 opnieuw is vastgesteld.

MeerWonen onderschrijft de Aedescode en de governancecode. We zijn van mening dat een open en transparante werkwijze van het bestuur, een goed toezicht hierop en een actieve dialoog met belanghebbenden waarborgen kunnen bieden voor het goed functioneren van de organisatie en voor meer transparantie naar de samenleving.

U kunt beide documenten hier downloaden.

Aedescode
Governancecode

 

Items onder Integriteit, privacy en governance