Stichting MeerWonen

Integriteit, privacy en governance

Privacybeleid

Bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. MeerWonen neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacybeleid. In ons privacystatement geven we aan hoe wij omgaan met uw gegevens.

Privacystatement
 

Integriteit

MeerWonen heeft een integriteitscode en een klokkenluidersregeling. Op deze wijze is voldoende gewaarborgd dat de werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben om vermeende onrechtmatigheden te melden. Beide regelingen kunt u hieronder downloaden.

Integriteitscode
Klokkenluidersregeling


Good Governance: waarborgen voor goed bestuur

Als corporatie behartigen we maatschappelijke belangen en werken met vermogen dat maatschappelijk bestemd is. Daar gaan we zorgvuldig mee om. En dat schept ook verplichtingen. We laten graag zien dat de samenleving op ons kan vertrouwen. Integer en transparant handelen van het bestuur, professioneel toezicht en het afleggen van verantwoording zijn dan ook een vereiste. Iedereen kan ons daar op aanspreken.

In de Governancecode voor woningcorporaties staan principes en uitwerkingsbepalingen voor goed bestuur, toezicht, transparantie, externe verantwoording, risicomanagement en financiële beheersing. Wij volgen deze code bij de inrichting van het bestuur en het toezicht op de organisatie. Jaarlijks controleert de raad van commissarissen of MeerWonen voldoet aan de Governancecode.

De code richt zich op de hele organisatie. Goed gedrag is immers ook een kwestie van gedrag en cultuur van iedereen binnen de organisatie. Wij vinden het belangrijk dat iedereen bijdraagt aan het gewenste gedrag en cultuur.

Voor het handhaven van Governancecode woningcorporaties 2020 hebben de leden van Aedes en de leden van VTW een Commissie Governancecode Woningcorporaties ingesteld. Deze commissie geeft haar oordeel over vragen en klachten over het niet of onjuist toepassen van de Governancecode van iedereen die daarbij een redelijk belang heeft. Op de site van Aedes kunt u meer informatie en contactgegevens vinden.

U kunt de Governancecode hier downloaden.

Algemene inkoopvoorwaarden

In de relatie met opdrachtnemers hanteert MeerWonen uitgangspunten die horen bij goed opdrachtgeverschap. Op de verstrekking van opdrachten zijn onze Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen, diensten en werken van toepassing. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op het model Algemene Inkoopvoorwaarden van Aedes versie 2.3.

U kunt de Algemene Inkoopvoorwaarden hier downloaden.

 

 

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK