Stichting MeerWonen

Onze organisatie

MeerWonen is een stichting zonder winstoogmerk. Onze organisatie wordt geleid door directeur-bestuurder Peter Hoogvliet. Samen met de managers van de afdelingen Vastgoed, Wonen en Financiën stuurt hij onze organisatie aan. De raad van commissarissen houdt intern toezicht op de bedrijfsvoering. Bij MeerWonen werken in totaal 36 medewerkers. Onze organisatie is als volgt ingericht (zie organogram):

MeerWonen is op 30 juni 2015 ontstaan uit de fusie tussen Alkemade Wonen en Woningstichting Buitenlust. Door deze krachtenbundeling kunnen we onze huurders nog beter en slagvaardiger van dienst zijn. Ook beschikken we over meer expertise, die nodig is om de steeds strenger wordende wetgeving op het gebied van wonen, governance en verantwoording het hoofd te bieden.

Het verbeteren van onze dienstverlening en efficiënter maken van de werkprocessen heeft onze continue aandacht.

Items onder Onze organisatie

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK