Stichting MeerWonen

Prestatieafspraken

MeerWonen tekent prestatieafspraken Oegstgeest 2018

Begin april hebben alle partijen ingestemd met de prestatieafspraken voor 2018 voor de gemeente Oegstgeest. In tegenstelling tot vorig jaar hebben ook de huurdersorganisaties dit keer hun handtekening onder de afspraken gezet. De afspraken zijn grotendeels gelijk aan die van 2017. Op verzoek van de huurdersorganisaties is een monitor toegevoegd waarin we de ontwikkeling van de sociale huurvoorraad, de energielabels en een aantal belangrijke cijfers rondom de woonruimteverdeling kunnen volgen. Daarnaast is (nogmaals) afgesproken dat de huisvesting van statushouders naar rato van het bezit zal gebeuren, wat betekent dat MeerWonen ongeveer 90% van de taakstelling voor haar rekening neemt. De overige 10% wordt gelijk verdeeld tussen Portaal en Mooiland. Daarnaast willen we dit jaar ook met de gemeente Oegstgeest een convenant afsluiten voor schuldhulpverlening. 

Prestatieafspraken Oegstgeest 2018

Prestatieafspraken Oegstgeest 2017

Prestatieafspraken 2017-2020 Kaag en Braassem

Op donderdag 14 december hebben MeerWonen, Woondiensten Aarwoude en beide huurdersorganisaties de prestatieafspraken voor 2018 met de gemeente ondertekend. Aan de hand van de raamwerkovereenkomst voor de periode 2017-2020 die vorig jaar is vastgesteld, zijn nu specifieke prestatieafspraken gemaakt voor 2018. De thema’s waarop de partijen hun krachten bundelen gaan over betaalbaarheid en beschikbaarheid van goede sociale huurwoningen, en vooral ook over thema’s als duurzaamheid, leefbaarheid en wonen en zorg. U kunt hieronder de prestatieafspraken en bijlagen inzien.

Prestatieafspraken

Items onder Prestatieafspraken