Stichting MeerWonen

Prestatieafspraken

Samen voor goed en betaalbaar wonen in 2020

Op donderdag 12 december hebben MeerWonen, gemeente Kaag en Braassem, Woondiensten Aarwoude, de huurdersbelangenvereniging Huurders MeerWonen en Stichting BewonersBelangen Aarwoude de prestatieafspraken voor 2020 ondertekend. Hierin staat vastgelegd wat de partijen belangrijk vinden als het gaat om huren, wonen en leefbaarheid in de gemeente Kaag en Braassem. 

In de prestatieafspraken staat een aantal belangrijke onderwerpen, zoals de afspraken voor een nieuwe regeling lokaal maatwerk, huisvesting bijzondere doelgroepen, verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en de doorstroming.

Klik hier voor de prestatieafspraken 2020

MeerWonen tekent prestatieafspraken Oegstgeest 2019

Op woensdag 12 december hebben de gemeente Oegstgeest, MeerWonen, Portaal, Mooiland, Duwo en huurdersorganisaties Huurders MeerWonen (HMW) en HBV Leiden in Oegstgeest de prestatieafspraken voor 2019-2021 getekend. Er zijn afspraken gemaakt over onder andere de betaalbaarheid, beschikbaarheid en geschikt woningaanbod. Ook op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en wonen & zorg en transparant overleg zijn afspraken gemaakt. 

Nadruk op nieuwbouw sociale huurwoningen

In deze prestatieafspraken ligt sterk de nadruk op de nieuwbouw van sociale huurwoningen. Gezien de groeiende groep woningzoekenden die wachten op een sociale huurwoning, zijn de partijen het erover eens dat hier extra op gefocust moet worden.

Prestatieafspraken Oegstgeest 2019

Prestatieafspraken Oegstgeest 2018

Prestatieafspraken 2017-2020 Kaag en Braassem

Op donderdag 13 december hebben MeerWonen, Woondiensten Aarwoude en beide huurdersorganisaties de prestatieafspraken voor 2019 met de gemeente ondertekend. Aan de hand van de raamwerkovereenkomst voor de periode 2017-2020 die vorig jaar is vastgesteld, zijn nu specifieke prestatieafspraken gemaakt voor 2019. Speerpunten zijn onder andere nieuwbouw van sociale huurwoningen en duurzaamheid. Andere terreinen waarop voor 2019 afspraken zijn gemaakt zijn betaalbaarheid, passend woningaanbod, leefbaarheid en wonen & zorg.U kunt hieronder de prestatieafspraken en bijlagen inzien.

Prestatieafspraken Kaag en Braassem 2019

Items onder Prestatieafspraken

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK