Stichting MeerWonen

Prestatieafspraken

Addendum prestatieafspraken 2024 Kaag en Braassem getekend

Op donderdag 14 december 2024 is het addendum voor 2024 ondertekend door MeerWonen, de gemeente Kaag en Braassem, Woondiensten Aardwoude en de beide huurdersorganisaties. Dit is een aanvulling op de prestatieafspraken die we vorig jaar gemaakt hebben voor 2023 en 2024. Klik hier voor het document.

Op 15 december 2022 zijn in Kaag en Braassem de afspraken voor het jaar 2023 getekend. Onder andere is afgesproken dat partijen zich samen willen inspannen voor 100% lokaal maatwerk bij nieuwbouw (waardoor lokale woningzoekenden onder voorwaarden voorrang krijgen), voor het verduurzamen van minimaal 300 woningen en voor het stimuleren van vergroening en tuinonderhoud. De volledige tekst van de prestatieafspraken 2023 kunt u hier nalezen.

Samen voor goed en betaalbaar wonen in 2020-2024

In december 2020 hebben MeerWonen, gemeente Kaag en Braassem, Woondiensten Aarwoude, de huurdersbelangenvereniging Huurders MeerWonen en Stichting BewonersBelangen Aarwoude de prestatieafspraken voor 2021-2024 ondertekend. Hierin staat vastgelegd wat de partijen belangrijk vinden als het gaat om huren, wonen en leefbaarheid in de gemeente Kaag en Braassem. 

De vijf partijen hebben prestatieafspraken gemaakt over de volgende thema’s: Betaalbaarheid, beschikbaarheid en geschiktheid, Leefbaarheid, Wonen & Zorg, Duurzaamheid, Samenwerking.

Klik hier voor de prestatieafspraken 2021-2024

MeerWonen tekent prestatieafspraken Oegstgeest 2022-2024

Donderdag 10 maart hebben de gemeente Oegstgeest, MeerWonen, Portaal, DUWO en Stichting Huurders MeerWonen de handtekening gezet onder de nieuwe prestatieafspraken voor 2022-2024. De gemeente en MeerWonen zijn tevreden dat er meer concrete afspraken zijn gemaakt over aantallen en termijnen voor te bouwen sociale huurwoningen. Ook voor de huurdersorganisatie HMW was dit een voorwaarde om de afspraken te ondertekenen. Directeur van MeerWonen, Peter Hoogvliet, geeft aan blij te zijn dat deze prestatieafspraken voor 2022-2024 zijn ondertekend. “Dit is een stap in de goede richting en we hebben vertrouwen in de toekomstige samenwerking. Voor ons ligt de focus in deze afspraken op het bouwen van extra woningen waar mogelijk, het percentage van 25% sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten en de differentiatie van de woningen.”

Prestatieafspraken Oegstgeest 2022-2024
Begrippenlijst prestatieafspraken 2022-2024

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK