Stichting MeerWonen

Prestatieafspraken

Samen voor goed en betaalbaar wonen in 2020-2024

In december 2020 hebben MeerWonen, gemeente Kaag en Braassem, Woondiensten Aarwoude, de huurdersbelangenvereniging Huurders MeerWonen en Stichting BewonersBelangen Aarwoude de prestatieafspraken voor 2021-2024 ondertekend. Hierin staat vastgelegd wat de partijen belangrijk vinden als het gaat om huren, wonen en leefbaarheid in de gemeente Kaag en Braassem. 

De vijf partijen hebben prestatieafspraken gemaakt over de volgende thema’s: Betaalbaarheid, beschikbaarheid en geschiktheid, Leefbaarheid, Wonen & Zorg, Duurzaamheid, Samenwerking.

Klik hier voor de prestatieafspraken 2021-2024

MeerWonen tekent prestatieafspraken Oegstgeest 2019-2021

Op woensdag 12 december 2019 hebben de gemeente Oegstgeest, MeerWonen, Portaal, Mooiland, Duwo en huurdersorganisaties Huurders MeerWonen (HMW) en HBV Leiden in Oegstgeest de prestatieafspraken voor 2019-2021 getekend. Er zijn afspraken gemaakt over onder andere de betaalbaarheid, beschikbaarheid en geschikt woningaanbod. Ook op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en wonen & zorg en transparant overleg zijn afspraken gemaakt. 

Nadruk op nieuwbouw sociale huurwoningen

In deze prestatieafspraken ligt sterk de nadruk op de nieuwbouw van sociale huurwoningen. Gezien de groeiende groep woningzoekenden die wachten op een sociale huurwoning, zijn de partijen het erover eens dat hier extra op gefocust moet worden.

Prestatieafspraken Oegstgeest 2019-2021

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK