Stichting MeerWonen

Publicaties 2014 en ouder

Jaarverslag 2015

Jaarverslag MeerWonen 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag Alkemade Wonen 2014

Jaarverslag Woningstichting Buitenlust 2014

Visitatierapport 2014

Corporaties die de governancecode toepassen, laten eens per vier jaar visitatieonderzoek doen. Het onderzoek beoordeelt de maatschappelijke prestaties van corporaties. Middels visitatieonderzoek wordt verantwoording afgelegd aan belanghebbenden. Zowel Alkemade Wonen als Woningstichting Buitenlust heeft zich in 2014 laten visiteren. Onderstaand vindt u beide rapporten

Visitatierapport 2014 Alkemade Wonen

Visitatierapport 2014 Woningstichting Buitenlust
 

Klanttevredenheidsonderzoek 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Alkemade Wonen

Klanttevredenheidsonderzoek Wst Buitenlust
 

Jaarbericht en jaarverslag 2013

Jaarbericht 2013 Alkemade Wonen

Jaarverslag 2013 Alkemade Wonen

Jaarverslag 2013 Wst Buitenlust
 

Prestatieafspraken Kaag en Braassem
 

Prestatieafspraken 2013-2014
 

Prestatieafspraken met de gemeente Oegstgeest

Op dit moment voert MeerWonen gesprekken met de gemeente Oegstgeest over prestatieafspraken voor de komende periode. Andere betrokken organisaties zijn: Portaal, HMW, de HBV Leiden, Mooiland en huurdersorganisatie Boerhaaveplein Oegstgeest. 

Prestatieafspraken van 2008-2013

 

Woningmarktonderzoek Alkemade Wonen

Woningmarktonderzoek 2011

Leefbaarheidsonderzoek Oud Ade

Leefbaarheidsonderzoek Oud Ade


Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering

Leefbaarheidsonderzoek Rijpwetering


Bedrijfsplan/ondernemingsplan

Het strategische beleid van Alkemade Wonen en Woningstichting Buitenlust ligt vast in het bedrijfsplan cq ondernemingsplan. Met de fusie van Alkemade Wonen en Woningstichting Buitenlust tot Stichting MeerWonen komen deze plannen te vervallen en wordt er gewerkt aan een nieuw bedrijfsplan. We verwachten dat dit eind 2015 gereed is.

Publieksversie Bedrijfsplan Alkemade Wonen

Publieksversie Ondernemingsplan Wst Buitenlust

Overig

HRW-nieuwsbrief oktober 2023

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK