Stichting MeerWonen

Samenwerkingspartners

In al ons denken en handelen geven we onszelf rekenschap van het feit dat we opereren in een werkgebied waarin veel verschillende organisaties actief zijn. Omdat we maatschappelijk ondernemen zijn we in sterke mate gevoelig voor de opvattingen en adviezen van onze belanghouders.

Onze belanghouders

Onze belanghouders zijn onder andere de gemeente Kaag en Braassem, de gemeente Oegstgeest en de stichting Huurders MeerWonen (HMW). Met alle partners voeren we regelmatig overleg, formeel en informeel. 

Per gemeente maken we, samen met de corporaties en huurdersorganisaties die in de gemeente actief zijn, periodiek prestatieafspraken. Daarmee geven we zo goed mogelijke invulling aan het lokale huisvestingsbeleid. 

In een samenwerkingsovereenkomst met HMW zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop onderling overleg, advies en instemming worden georganiseerd. De afspraken waarborgen dat huurders voldoende inspraak hebben op voor hen relevant beleid van de corporatie.

Klik hier voor de samenwerkingsovereenkomst

Items onder Samenwerkingspartners

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK