Stichting MeerWonen

Gerardus

Op de locatie van de voormalige Gerardusschool in Oude Wetering realiseert MeerWonen een appartementengebouw met 29 sociale huurwoningen. In september 2020 is aannemer Bébouw Midreth gestart met de bouw. 

Energiezuinige woningen
Met de realisatie van de levensloopbestendige appartementen komen er duurzame, toekomstbestendige én comfortabele appartementen beschikbaar in Oude Wetering. De appartementen hebben geen gasaansluiting, zijn volledig elektrisch, extra geïsoleerd, en wekken evenveel energie op als bij gemiddeld gebruik onder gemiddelde omstandigheden nodig is. De aanstaande huurders krijgen daarmee een energieneutrale woning, waarvoor zij maandelijks een energieprestatievergoeding betalen aan MeerWonen. MeerWonen gaat met de bouw van de appartementen qua duurzaamheid verder dan wettelijk vereist en draagt zo bij aan een duurzame toekomst. De installaties van de woningen worden uitgevoerd door HOMIJ DEC, evenals Bébouw Midreth onderdeel van Koninklijke VolkerWessels.

Groene omgeving
Ook aan een duurzamere omgeving wordt aandacht besteed. Er wordt nestgelegenheid voor gierzwaluwen gecrëerd, in de muren van het complex komen vleermuiskasten en rond de bomen worden boomkransen aangebracht, zodat ze behouden blijven. Het kunstwerk op de gevel kon helaas niet gespaard worden. Om de naam 'Gerardus' niet te vergeten, is de straatnaam (Gerarduspad) ernaar vernoemd en ook komt de naam op speelse wijze terug in de gevel van het gebouw. 

Planning
Als de bouw volgens planning verloopt, is voor de Kerst het hoogste punt bereikt en kunnen de woningen rond de zomer van 2021 opgeleverd worden. MeerWonen zal bij de verhuur voorrang geven aan inwoners uit de gemeente die een sociale huurwoning achterlaten. Zo komen er eengezinswoningen vrij, waarin zich weer heel veel jonge gezinnen kunnen vestigen.

Wat vooraf ging
In 2017 eindigde de onderwijsfunctie van de Gerardusschool en kwam het schoolgebouw terug bij de gemeente. Al snel was duidelijk dat deze locatie een goede bijdrage kon leveren aan de zoektocht naar locaties voor extra sociale woningbouw, waaraan grote behoefte is.

Na het uitgebreide omgevingsparticipatie traject (TOP-traject), waar MeerWonen ook aan heeft deelgenomen, heeft de gemeenteraad begin 2018 een grondexploitatie vastgesteld en is er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. In 2019 is een koopovereenkomst getekend tussen gemeente Kaag en Braassem en  MeerWonen en een jaar later is gestart met de sloop van de voormalige Gerardusschool. Aansluitend is het terrein bouwrijp gemaakt. 

Items onder Gerardus

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK