Stichting MeerWonen

Gerardus

Op de locatie van de voormalige Gerardusschool in Oude Wetering heeft MeerWonen een appartementengebouw met 29 sociale huurwoningen gerealiseerd. Op 1 juli 2021, tien maanden na de start van de bouw vorig najaar, is het complex op 1 juli 2021 opgeleverd.

Duurzame nieuwbouw
Zoals in ons ondernemingsplan is opgenomen bouwen we zo duurzaam mogelijk. We zorgen daarbij ook voor behoud van groen en het creëren van nestgelegenheid voor vogels. Dit complex heeft zonnepanelen op het dak en de woningen zijn extra geïsoleerd en volledig elektrisch uitgevoerd. Gemiddeld genomen wordt door deze toepassingen voldoende energie opgewekt om de woningen van energie te voorzien. Voor deze energieneutrale woningen betalen de huurders een energieprestatievergoeding aan MeerWonen. Het innovatieve gebouw is ontwikkeld door ontwikkelaar/aannemer Bébouw Midreth, onderdeel van VolkerWessels.

De levensloopbestendige driekamerappartementen zijn met voorrang toegewezen aan inwoners van Kaag en Braassem die een sociale huurwoning achterlaten.

Wat vooraf ging
In 2017 eindigde de onderwijsfunctie van de Gerardusschool en kwam het schoolgebouw terug bij de gemeente. Al snel was duidelijk dat deze locatie een goede bijdrage kon leveren aan de zoektocht naar locaties voor extra sociale woningbouw, waaraan grote behoefte is.

Na het uitgebreide omgevingsparticipatie traject (TOP-traject), waar MeerWonen ook aan heeft deelgenomen, heeft de gemeenteraad begin 2018 een grondexploitatie vastgesteld en is er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. In 2019 is een koopovereenkomst getekend tussen gemeente Kaag en Braassem en  MeerWonen en een jaar later is gestart met de sloop van de voormalige Gerardusschool.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK