Stichting MeerWonen

Gerardus

Driekamerappartementen in Oude Wetering te huur. Iets voor u?

Op de locatie van de voormalige Gerardusschool in Oude Wetering realiseert MeerWonen een appartementengebouw met 29 sociale huurwoningen. In mei/juni 2021 worden deze levensloopbestendige driekamerappartementen aan het Gerarduspad opgeleverd.

Klik hier voor de folder 'Welkom in uw woning' met meer informatie voor u als huurder van een nieuwbouwwoning aan het Gerarduspad.

Energiezuinige woningen
Met de realisatie van deze appartementen komen er duurzame, toekomstbestendige én comfortabele appartementen beschikbaar in Oude Wetering. Door o.a. het aanbrengen van zonnepanelen op het dak worden de appartementen zeer energiezuinig (nul-op-de-meter), een duurzame oplossing die bij appartementencomplexen nog weinig toegepast wordt. De appartementen hebben geen gasaansluiting, zijn volledig elektrisch, extra geïsoleerd, en wekken evenveel energie op als bij gemiddeld gebruik onder gemiddelde omstandigheden nodig is. De aanstaande huurders krijgen daarmee een energieneutrale woning, waarvoor zij maandelijks een energieprestatievergoeding betalen aan MeerWonen. Ook aan een duurzamere omgeving wordt aandacht besteed. Er wordt nestgelegenheid voor gierzwaluwen gecreëerd, in de muren van het complex komen vleermuiskasten en de bomen op het terrein worden beschermd door boomkransen.

Plattegronden
Klik hier voor de overzichtstekeningen en de plattegronden van de woningen.

Iets voor u?
De locatie aan het Gerarduspad ligt dichtbij voorzieningen en is daarom ideaal voor oudere woningzoekenden. De appartementen worden via lokaal maatwerk aangeboden. Dit betekent dat wij naast een minimum leeftijd van 55 jaar, voorrangscriteria hanteren. Klik hier voor de voorrangscriteria. 

Inkomensgegevens
Om het gezamenlijk inkomen te controleren accepteren wij alleen inkomensverklaringen over 2019 van de Belastingdienst. Deze inkomensverklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst via 0800-0543. Houd rekening met een aanvraagtermijn van 5 tot 10 werkdagen. Als u beschikt over een DigiD kunt u via MijnOverheid.nl uw inkomensverklaring ook downloaden.

Wat vooraf ging
In 2017 eindigde de onderwijsfunctie van de Gerardusschool en kwam het schoolgebouw terug bij de gemeente. Al snel was duidelijk dat deze locatie een goede bijdrage kon leveren aan de zoektocht naar locaties voor extra sociale woningbouw, waaraan grote behoefte is.

Na het uitgebreide omgevingsparticipatie traject (TOP-traject), waar MeerWonen ook aan heeft deelgenomen, heeft de gemeenteraad begin 2018 een grondexploitatie vastgesteld en is er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. In 2019 is een koopovereenkomst getekend tussen gemeente Kaag en Braassem en  MeerWonen en een jaar later is gestart met de sloop van de voormalige Gerardusschool. Aansluitend is het terrein bouwrijp gemaakt. 

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK