Stichting MeerWonen

Vertrek commissaris Irma van Leeuwen

terug naar nieuws

Per 1 juli is mevrouw Van Leeuwen afgetreden als commissaris bij MeerWonen. Gedurende zeven jaar heeft zij deze toezichthoudende rol, met als aandachtsgebied ‘Vastgoed, projectontwikkeling en herstructurering’ vervuld. Wij zijn haar dankbaar voor de goede en zorgvuldige wijze waarop zij hieraan invulling heeft gegeven. De samenstelling van de raad van commissarissen blijft na het vertrek van mevrouw Van Leeuwen voldoende divers, zodat geen vervanging wordt gezocht.