Stichting MeerWonen

Publicaties

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag over 2020 is klaar. Geïnteresseerd in onze activiteiten en prestaties van het afgelopen jaar? U leest er alles over in het uitgebreide jaarverslag 2020. Een korte impressie met de belangrijkste mijlpalen vindt u in ons jaarbericht 2020. Klik hier voor de ANBI verklaring over 2020.

Jaarplan 2022

In deze beknopte versie van het jaarplan 2022 staat een overzicht van de belangrijkste activiteiten voor dit jaar, met daarbij per thema het overkoepelende doel zoals geformuleerd in ons ondernemingsplan. Klik hier voor het Jaarplan 2022.

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag over 2019 is klaar. Geïnteresseerd in onze activiteiten en prestaties van het afgelopen jaar? U leest er alles over in het uitgebreide jaarverslag 2019. Een korte impressie met de belangrijkste mijlpalen vindt u in ons jaarbericht 2019.

Jaarverslag 2018

We hebben een goed jaar achter de rug, waarin we veel van onze plannen hebben uitgevoerd. Geïnteresseerd? Lees er alles over in: 

Jaarverslag 2018

Jaarbericht 2018

Visitatie

Prestaties van MeerWonen goed beoordeeld
Hard met het hart vooruitgaan, flexibel blijven en gewoon blijven doen. Een mooie aanbeveling die de visitatiecommissie ons heeft gegeven na uitvoering van de verplichte vierjaarlijkse visitatie. Een intensief onafhankelijk onderzoek naar de prestaties van MeerWonen. Wij kijken terug op een intensief en positief verlopen traject. In aanvulling op de beoordelingen van onze toezichthouders en op de gesprekken die wij met onze huurdersorganisatie, de twee gemeenten en de andere stakeholders hebben gevoerd, ligt er nu een onafhankelijk rapport van de visitatiecommissie. Wilt u meer weten? Klik hier voor het rapport en de bestuurlijke reactie van MeerWonen.
 

Bewonersbladen

Zie onderstaand de edities van ons bewonersblad maart 2021:

Bewonersblad editie Kaag en Braassem
Bewonersblad editie Oegstgeest


Aedes-benchmark 2019

De zesde Aedes-benchmark op rij is gepresenteerd. De benchmark maakt de voornaamste prestaties van corporaties inzichtelijk en vergelijkbaar. Op veel fronten zijn de prestaties dit jaar verbeterd: het huurdersoordeel over de dienstverlening is verder gestegen, de woningen zijn duurzamer geworden, corporaties zijn fors meer gaan investeren in woningverbetering en de huurverhoging is laag. MeerWonen heeft aan alle onderdelen meegedaan en scoort op de meeste onderdelen bovengemiddeld. 

Een samenvatting van onze prestaties vindt u in dit overzicht. Op Aedes.nl vindt u alle informatie over de benchmark 2019.
 

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag over 2017 is klaar. Een jaar waarin we goede stappen hebben gezet in de uitvoering van ons ondernemingsplan 2017-2020. Met een positief resultaat van € 3,7 miljoen kijken we ook financieel tevredenheid achterom. Meer weten? U kunt het volledige jaarverslag hier nalezen. 
 

Jaarbericht 2017

De belangrijkste resultaten en activiteiten over 2017 hebben we in een beknopt overzicht op een rij gezet.

Jaarbericht 2017  
 

Jaarverslag 2016

Geïnteresseerd in onze prestaties over het afgelopen jaar? In ons Jaarverslag 2016 leest u er alles over. Een weergave van de besteding van de huuropbrengsten over 2016 vindt u hier.


Ondernemingsplan 2017-2020

In ‘Hart op weg’, ons ondernemingsplan voor de periode 2017-2020, hebben we de koers voor de komende jaren vastgesteld. In deze publicatie vindt u de samenvatting van onze ambitieuze plannen. Voelt u zich betrokken bij onze activiteiten en wilt u meepraten over de verdere uitwerking? Of wilt u uw mening over de plannen met ons delen? Neem dan contact op via redactie@stichtingmeerwonen.nl of bel (071) 331 50 00 en vraag naar het directiesecretariaat. We maken graag een afspraak voor een goed gesprek!

Publieksversie Ondernemingsplan 2017-2020

Ondernemingsplan 2017-2020


Jaarverslag 2015

Het eerste jaarverslag van MeerWonen is vastgesteld. Ondanks de extra inspanningen die de fusie en ingrijpende wetswijzigingen met zich meebrachten, zijn we trots op wat we tot stand hebben gebracht. Er zijn mooie projecten gerealiseerd, nieuwe plannen uitgewerkt en ook in financiële zin hebben we goed gepresteerd.

Jaarverslag MeerWonen 2015

Rapport cultuurhistorisch onderzoek Oostenrijkse woningen

Oostenrijkse woningen

Woningmarktonderzoek Kaag en Braassem 2015

Woningmarktonderzoek
 

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK