Stichting MeerWonen

Publicaties

Jaarplan 2024

In dit jaarplan met als titel: Werken aan ‘samen hart voor thuis' staat een overzicht van onze belangrijkste activiteiten voor dit jaar. Zoals in de introductie staat aangegeven is het een uitdagende tijd voor MeerWonen en er wordt veel van ons verwacht. Er is behoefte aan meer sociale huurwoningen en ook de roep om middeldure huurwoningen en flexwoningen wordt steeds luider. De woningen die we in bezit hebben moeten we verduurzamen, zodat ze een bijdrage leveren aan de CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Ook is vergroening van woonomgeving en buurten, om hittestress tegen te gaan, een belangrijk aandachtspunt. En last but not least zijn we ook nog druk bezig met de voorbereiding van de fusie. Klik hier voor het Jaarplan 2024.

Jaarverslag 2022

Wilt u weten wat we het afgelopen jaar hebben gepresteerd? In ons jaarverslag over 2022 blikken we uitgebreid terug op de gerealiseerde plannen en de activiteiten die we hebben uitgevoerd op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en andere belangrijke thema's. We leggen daarbij verantwoording af over de besteding van middelen. Een verkorte weergave die focust op onze ondernemingsplathema's vindt u in het online jaarverslag 2022. De ANBI-verklaring kunt u hier inzien. 

Visitatie 2018 - 2021

Prestaties MeerWonen uitstekend beoordeeld
De terugblik die het visitatierapport biedt doet ons beseffen welke enorme sprongen we de laatste jaren hebben gemaakt. Met 'volkshuisvestelijke drive en no-nonsense aanpak' zo zegt het rapport, hebben we geleverd in plannen en prestaties. Lees er alles over in het visitatierapport opgesteld door Pentascope en de bestuurlijke reactie van MeerWonen erop.

Visitatierapport 2018 -2021.pdf

Bestuurlijke reactie

Bewonersbladen

Zie onderstaand de edities van ons bewonersblad april 2024:

Bewonersblad editie Kaag en Braassem
Bewonersblad editie Oegstgeest

Jaarverslag 2021

Het jaarverslag over 2021 is uit. De belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen leest u in ons beknopte online jaarverslag 2021. Bent u geïnteresseerd in het volledige jaarverslag inclusief de goedgekeurde jaarrekening over 2021, dan vindt u deze hier. De ANBI-verklaring kunt u hier inzien. 

Jaarverslag 2020

Geïnteresseerd in onze activiteiten en prestaties van 2020? U leest er alles over in het uitgebreide jaarverslag 2020. Een korte impressie met de belangrijkste mijlpalen vindt u in ons jaarbericht 2020. Klik hier voor de ANBI verklaring over 2020.

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag over 2019 is klaar. Geïnteresseerd in onze activiteiten en prestaties van het afgelopen jaar? U leest er alles over in het uitgebreide jaarverslag 2019. Een korte impressie met de belangrijkste mijlpalen vindt u in ons jaarbericht 2019.

Jaarverslag 2018

We hebben een goed jaar achter de rug, waarin we veel van onze plannen hebben uitgevoerd. Geïnteresseerd? Lees er alles over in: 

Jaarverslag 2018

Jaarbericht 2018

Visitatie

Prestaties van MeerWonen goed beoordeeld
Hard met het hart vooruitgaan, flexibel blijven en gewoon blijven doen. Een mooie aanbeveling die de visitatiecommissie ons heeft gegeven na uitvoering van de verplichte vierjaarlijkse visitatie. Een intensief onafhankelijk onderzoek naar de prestaties van MeerWonen. Wij kijken terug op een intensief en positief verlopen traject. In aanvulling op de beoordelingen van onze toezichthouders en op de gesprekken die wij met onze huurdersorganisatie, de twee gemeenten en de andere stakeholders hebben gevoerd, ligt er nu een onafhankelijk rapport van de visitatiecommissie. Wilt u meer weten? Klik hier voor het rapport en de bestuurlijke reactie van MeerWonen.

Bewonersbladen

Zie onderstaand de edities van ons bewonersblad april 2023:

Bewonersblad editie Kaag en Braassem
Bewonersblad editie Oegstgeest

Aedes-benchmark 2022

Een 8,0! Dat is de gemiddelde score voor onze dienstverlening in de Aedes-benchmark 2022, het jaarlijkse onderzoek naar de prestaties van woningcorporaties. Voor het onderdeel woning betrekken geven huurders ons een 7,7, (2021: 7,6) voor woning verlaten een 7,9 (2021: 7,4) en voor reparatieverzoek een 8,3 (2021: 7,9). Op alle onderdelen zijn huurders dus tevredener dan vorig jaar en daar zijn we blij om. We doen ons best om ons werk telkens beter te doen. Te leren van de uitkomsten van enquêtes en onze werkwijze waar nodig aan te passen. Meer informatie over de scores van MeerWonen staat op onze pagina nieuws of klik hier voor de directe link naar deze pagina. 

Aan de Aedes-benchmark deden dit jaar in totaal 273 corporaties mee. Deze corporaties bezitten 99% van alle corporatiewoningen. Alle uitkomsten en uitgebreide analyses leest u in het benchmarkrapport 2022 dat in november is gepubliceerd. De factsheet met alle scores van MeerWonen vindt u hier.

Ondernemingsplan 2021-2024

'Samen hart voor thuis' is de titel van ons ondernemingsplan voor de periode 2021-2024. Hierin hebben we de koers voor de komende jaren vastgesteld. Klik hier voor de directe link naar de publieksversie van ons ondernemingsplan. Een mooie samenvatting van onze ambitieuze plannen. Voelt u zich betrokken bij onze activiteiten en wilt u meepraten over de verdere uitwerking? Of wilt u uw mening over de plannen met ons delen? Neem dan contact op via redactie@stichtingmeerwonen.nl of bel (071) 331 50 00. We maken graag een afspraak voor een goed gesprek!

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag over 2017 is klaar. Een jaar waarin we goede stappen hebben gezet in de uitvoering van ons ondernemingsplan 2017-2020. Met een positief resultaat van € 3,7 miljoen kijken we ook financieel tevredenheid achterom. Meer weten? U kunt het volledige jaarverslag hier nalezen. 

Jaarbericht 2017

De belangrijkste resultaten en activiteiten over 2017 hebben we in een beknopt overzicht op een rij gezet.

Jaarbericht 2017  

Jaarverslag 2016
Geïnteresseerd in onze prestaties over het afgelopen jaar? In ons Jaarverslag 2016 leest u er alles over. Een weergave van de besteding van de huuropbrengsten over 2016 vindt u hier.

Rapport cultuurhistorisch onderzoek Oostenrijkse woningen

Oostenrijkse woningen

Woningmarktonderzoek Kaag en Braassem 2015

Woningmarktonderzoek
 

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK