Stichting MeerWonen

Publicaties

Jaarverslag 2018

We hebben een goed jaar achter de rug, waarin we veel van onze plannen hebben uitgevoerd. Geïnteresseerd? Lees er alles over in: 

Jaarverslag 2018

Jaarbericht 2018

Visitatie

Prestaties van MeerWonen goed beoordeeld
Hard met het hart vooruitgaan, flexibel blijven en gewoon blijven doen. Een mooie aanbeveling die de visitatiecommissie ons heeft gegeven na uitvoering van de verplichte vierjaarlijkse visitatie. Een intensief onafhankelijk onderzoek naar de prestaties van MeerWonen. Wij kijken terug op een intensief en positief verlopen traject. In aanvulling op de beoordelingen van onze toezichthouders en op de gesprekken die wij met onze huurdersorganisatie, de twee gemeenten en de andere stakeholders hebben gevoerd, ligt er nu een onafhankelijk rapport van de visitatiecommissie. Wilt u meer weten? Klik hier voor het rapport en de bestuurlijke reactie van MeerWonen.

Jaarplan 2019

Wij hebben een samenvatting gemaakt van ons Jaarplan voor 2019 met als titel 'Hart op koers'. Hierin staat aangegeven waarop onze focus ligt in 2019. 
 

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag over 2017 is klaar. Een jaar waarin we goede stappen hebben gezet in de uitvoering van ons ondernemingsplan 2017-2020. Met een positief resultaat van € 3,7 miljoen kijken we ook financieel tevredenheid achterom. Meer weten? U kunt het volledige jaarverslag hier nalezen. 
 

Jaarbericht 2017

De belangrijkste resultaten en activiteiten over 2017 hebben we in een beknopt overzicht op een rij gezet.

Jaarbericht 2017  
 

Bewonersbladen

Zie onderstaand de edities van ons bewonersblad editie juni 2019:

Bewonersblad editie Oegstgeest

Bewonersblad editie Kaag en Braassem


Aedes-benchmark 2017

Donderdag 26 september is de Aedes-benchmark 2017 gepubliceerd. Dit jaarlijkse onderzoek brengt de belangrijkste prestaties van corporaties in kaart en maakt het mogelijk deze onderling te vergelijken. Corporaties kunnen zo van elkaar leren en hun prestaties verbeteren.

Over de hele linie zijn de prestaties op het gebied van huurderstevredenheid, bedrijfslasten en duurzaamheid ten opzichte van 2016 verbeterd. MeerWonen heeft deelgenomen aan de onderdelen huurderstevredenheid en bedrijfslasten en daarmee prima resultaten behaald. 

Prestaties MeerWonen 2017

Benchmarkrapportage 2017

Corporatiemonitor 2017


Jaarverslag 2016

Geïnteresseerd in onze prestaties over het afgelopen jaar? In ons Jaarverslag 2016 leest u er alles over. Een weergave van de besteding van de huuropbrengsten over 2016 vindt u hier.


Ondernemingsplan 2017-2020

In ‘Hart op weg’, ons ondernemingsplan voor de periode 2017-2020, hebben we de koers voor de komende jaren vastgesteld. In deze publicatie vindt u de samenvatting van onze ambitieuze plannen. Voelt u zich betrokken bij onze activiteiten en wilt u meepraten over de verdere uitwerking? Of wilt u uw mening over de plannen met ons delen? Neem dan contact op via redactie@stichtingmeerwonen.nl of bel (071) 331 50 00 en vraag naar het directiesecretariaat. We maken graag een afspraak voor een goed gesprek!

Publieksversie Ondernemingsplan 2017-2020

Ondernemingsplan 2017-2020


Jaarverslag 2015

Het eerste jaarverslag van MeerWonen is vastgesteld. Ondanks de extra inspanningen die de fusie en ingrijpende wetswijzigingen met zich meebrachten, zijn we trots op wat we tot stand hebben gebracht. Er zijn mooie projecten gerealiseerd, nieuwe plannen uitgewerkt en ook in financiële zin hebben we goed gepresteerd.

Jaarverslag MeerWonen 2015

Rapport cultuurhistorisch onderzoek Oostenrijkse woningen

Oostenrijkse woningen

Woningmarktonderzoek Kaag en Braassem 2015

Woningmarktonderzoek
 

Items onder Publicaties