Stichting MeerWonen

Zonnepanelen

Onze ambitie is dat in 2050 al onze woningen CO2-neutraal zijn. Daarom werken we nu hard door aan het verduurzamen van onze bestaande woningen door het isoleren van gevels, daken, ramen en vloeren en het aanbrengen van zonnepanelen. Voor een deel nemen we de plaatsing van zonnepanelen mee bij geplande onderhoudswerkzaamheden en op tijdelijk leegstaande woningen plaatst MeerWonen zelf zonnepanelen. Huurders kunnen ons ook zelf benaderen als ze interesse hebben voor het plaatsen van zonnenpanelen op hun woning. Dit is voor huurders interessant, want het levert een lagere energierekening op. Inmiddels heeft 70% van onze eengezinswoningen zonnepanelen

Voorwaarden
Voor deelname betaalt de huurder een bijdrage in de servicekosten van € 9,50 per maand. Dit bedrag verandert niet gedurende de huurtijd van de woning. En door de lagere energierekening, kunnen deze maandelijkse kosten direct terugverdiend worden. MeerWonen zorgt voor vakkundige plaatsing van de zonnepanelen en is als eigenaar verantwoordelijk voor de goede werking en het onderhoud.

Interesse?
Als het mogelijk is plaatsen we tot 7 zonnepanelen op eengezinswoningen. Het is niet mogelijk om per huurder van dit aantal af te wijken omdat we daarvoor vaste afspraken met onze leverancier hebben gemaakt. Voor de individueel te plaatsen zonnepanelen laten wij de planning, administratie en het onderhoud uitvoeren door Sunergetic en Zonneplan. Interesse? Neem dan contact met projectleider Duurzaamheid Sander Koot via het algemene nummer of mail: info@stichtingmeerwonen.nl.

Brandveiligheid zonnepanelen
De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor de brandveiligheid van zonnepanelen op daken. Zonnepanelen zijn volkomen veilig, als ze op de juiste manier geïnstalleerd zijn. Dat betekent dat de installatie is uitgevoerd met kwalitatief goede materialen en door een erkende installateur. MeerWonen voldoet hieraan en werkt alleen met erkende installateurs. Dit geldt zowel voor installatie van zonnepanelen op onze bestaande woningen als ook op onze nieuwbouwwoningen.

Onze nieuwbouwwoningen voldoen aan het Bouwbesluit. Daarmee voldoen ze ook aan de regelgeving voor de brandveilige installatie van geïntegreerde zonnepanelen, ook wel in-dak systemen genoemd. Als er veranderingen zijn in de regelgeving passen wij ons beleid hierop aan.

Naast goede producten en installatie door deskundige mensen is controle een belangrijke maatregel. We kunnen op afstand monitoren hoe de panelen werken. Als er problemen dan kunnen we deze zo tijdig ontdekken. Bijvoorbeeld door een verminderde opbrengst, omdat een aantal panelen is uitgevallen. Naast de controles die MeerWonen uitvoert, is het ook belangrijk dat u als huurder alert blijft. Heeft u vragen over de werking van de zonnepanelen? Bel dan naar ons algmene telefoonnummer: 071 - 33 15 000.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK