Stichting MeerWonen

Zonnepanelen

Onze ambitie is dat in 2050 al onze woningen CO2-neutraal zijn. Daarom werken we nu hard door aan het verduurzamen van onze bestaande woningen door het isoleren van gevels, daken, ramen en vloeren en het aanbrengen van zonnepanelen. Voor een deel nemen we de plaatsing van zonnepanelen mee bij geplande onderhoudswerkzaamheden en op tijdelijk leegstaande woningen plaatst MeerWonen zelf zonnepanelen. Huurders kunnen ons ook zelf benaderen als ze interesse hebben voor het plaatsen van zonnenpanelen op hun woning. Dit is voor huurders interessant, want het levert een lagere energierekening op. Inmiddels heeft 70% van onze eengezinswoningen zonnepanelen

Voorwaarden
Voor deelname betaalt de huurder een bijdrage in de servicekosten van € 9,50 per maand. Dit bedrag verandert niet gedurende de huurtijd van de woning. En door de lagere energierekening, kunnen deze maandelijkse kosten direct terugverdiend worden. MeerWonen zorgt voor vakkundige plaatsing van de zonnepanelen en is als eigenaar verantwoordelijk voor de goede werking en het onderhoud.

Interesse?
Als het mogelijk is plaatsen we tot 7 zonnepanelen op eengezinswoningen. Het is niet mogelijk om per huurder van dit aantal af te wijken omdat we daarvoor vaste afspraken met onze leverancier hebben gemaakt. Voor de individueel te plaatsen zonnepanelen laten wij de planning, administratie en het onderhoud uitvoeren door Sunergetic en Zonneplan. Interesse? Neem dan contact met projectleider Duurzaamheid Sander Koot via het algemene nummer of mail: info@stichtingmeerwonen.nl.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK