Stichting MeerWonen

Huurdersorganisatie

HMW

Stichting HMW (Huurders MeerWonen) is een onafhankelijke stichting van huurders bij MeerWonen. Het bestuur van Stichting HMW wordt gevormd door vrijwilligers die huurder zijn van een woning van MeerWonen. Zij worden voorgedragen tijdens een huurdersconsultatie. Kijk voor meer informatie op de site van HMW.

Samenwerkingsovereenkomst MeerWonen en HMW
In de samenwerkingsovereenkomst staan afspraken over de wijze waarop onderling overleg, advies en instemming worden georganiseerd. De afspraken waarborgen dat huurders voldoende inspraak hebben op voor hen relevant beleid van de corporatie. 

Klik hier voor de samenwerkingsovereenkomst


Contactgegevens Stichting Huurders MeerWonen

Correspondentieadres:

Gladiolenlaan 37 
2343TR  Oegstgeest

Bezoekadres

Rembrandt van Rijnsingel 102a
2371 RG Roelofarendsveen

Telefoon en e-mail

Telefoonnummer Oegstgeest: 06-10459580
Telefoonnummer Roelofarendsveen: 071-3310120

E-mail: info@huurdersmeerwonen.nl
 

Panels                                   

Omdat MeerWonen  behoefte had aan contact met huurders en om te weten wat er zoal leeft bij de huurders, zijn in 2020, twee raadgevende panels geïnstalleerd. Een panel voor Roelofarendsveen en een panel voor Oegstgeest.

De panels worden geleid door een gespreksleider. Voor Roelofarendsveen is dit Mw. Wil Haasdijk en voor Oegstgeest Dhr. Leo Helsloot

De panels zijn ondanks de corona crisis bij elkaar geweest om te brainstormen over drie onderwerpen. Namelijk Leefbaarheid, Veiligheid en Duurzaamheid. De conclusies die uit deze brainstormsessies zijn overhandigd aan MeerWonen.

Leefbaarheid

Wat betreft de leefbaarheid is er duidelijk meer behoefte aan de zichtbaarheid van de wijkbeheerders en het handhaven van de regels. Een rondje maken met de wijkbeheerder en het eventueel aanspreken van de huurders wordt als zeer nuttig en nodig ervaren.

Veiligheid

Datzelfde geldt ook voor het onderwerp Veiligheid. Wel is het zo dat een  bewoner van een appartement zich veiliger voelt dan een bewoner van een eengezinswoning. Het blijkt dat, met name de bewoners van appartementen, blij zijn met hun woning.

Duurzaamheid.

Dat is zeker een verbeterpunt. Zowel voor de appartementen als de eengezinswoningen. De oudere appartementen zijn erg gehorig en niet voorzien van energiebesparende maatregelen. MeerWonen is zeer actief op het gebied van het verbeteren van het wooncomfort. In 2019 was MeerWonen bezig met het renoveren van woningen om ze o.a. te voorzien van dubbele beglazing en andere energiebesparende maatregelen. Ook worden er in totaal 1000 woningen voorzien van zonnepanelen.

Eindconclusie is dat de panels zeer nuttig zijn en MeerWonen van belangrijke informatie voorzien.

Voor 2021 staan er vier bijeenkomsten genoteerd. Vindt u het leuk en belangrijk om eens mee te praten, meldt u zich dan aan tijdens een van de consultatie avonden.

 

 

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK