Stichting MeerWonen

Huuropzegging

Huur opzeggen

Wij hopen dat u tevreden bent met uw woning en lang bij ons blijft huren. Maar er komt een moment dat u de woning gaat verlaten. U kunt op elke dag van de maand de huurovereenkomst beëindigen, als u maar rekening houdt met een opzegtermijn van minimaal één maand. Voorbeeld: als wij op 10 juli uw huuropzegging ontvangen, kan de huur van uw woning per 10 augustus beëindigd worden. Opzeggen van de huur moet altijd schriftelijk gebeuren. Een opzeggingsformulier kunt u hier downloaden:

Opzeggingsformulier

Bijlage huuropzegging