Stichting MeerWonen

Servicekosten

Servicekosten
Woont u in een flat of appartement? Dan betaalt u niet alleen huur, maar ook servicekosten voor gemeenschappelijke voorzieningen. Bijvoorbeeld voor het gebruik van de lift, de verlichting in de hal of het schoonmaken van uw woongebouw.

Betaal ik altijd evenveel servicekosten?
Nee, dit verschilt per kalenderjaar. Wij betalen de facturen van de leveranciers vooraf. Bijvoorbeeld van het elektraverbruik van de algemene ruimten. Aan het eind van het kalenderjaar bekijken wij hoe hoog deze rekeningen waren. De gemaakte kosten worden hierbij verrekend met de voorschotbedragen en het bedrag dat overblijft krijgt u terug of moet u bijbetalen. De afrekening over 2022 ontvangt u binnenkort of heeft u inmiddels ontvangen.

Aanpassing in het voorschotbedrag
Het kan zijn dat het voorschotbedrag per 1 juli 2023 wordt aangepast. Dit komt door wijzigingen in de tarieven bij de leveranciers. De grootste wijzigingen verwachten wij bij de schoonmaak- en elektratarieven.

Oorzaak verhoging
De verhoging van de schoonmaaktarieven heeft als oorzaak:

  • De stijging van de (loon)kosten bij de schoonmaakbedrijven.

De verhoging van de elektratarieven heeft 2 oorzaken:

  • De prijzen per kilowattuur zijn gestegen.
  • De vaste kosten voor het netbeheer zijn fors gestegen.

Wat is de rol van de netbeheerder?
De netbeheerders zorgen voor de goede werking van het energienet en het transport van elektriciteit door de leidingen. Zij zijn verantwoordelijk voor alle leidingen, kabels en het onderhoud van dit netwerk. Netbeheerders investeren op dit moment veel geld om de energienetten te versterken. Om de klimaatdoelen te halen, stappen veel bedrijven en particulieren namelijk over van fossiele brandstoffen naar elektriciteit van wind- en zonneparken. Deze verandering zorgt ervoor dat er meer elektriciteit getransporteerd wordt. Daarom is een versterking nodig van het energienet. De kosten van deze investeringen betalen wij allemaal. 

Tegemoetkoming energiekosten bij blokaansluiting
We hebben enkele vragen gekregen van huurders over de tegemoetkoming in de energiekosten bij blokverwarming. Het klopt dat woningcorporaties die tegemoetkoming kunnen aanvragen. Hieraan is wel een aantal voorwaarden gekoppeld. Eén ervan is dat de m3 gasprijs, die nu betaald wordt met een vast contract, het hele jaar boven de prijs van het prijsplafond moet zitten. Bij de blokaansluitingen van de complexen van MeerWonen is dat niet het geval. Wij hebben al eerder bij onze huurders, van complexen waar blokverwarming aanwezig is, aangegeven dat MeerWonen een vast contract heeft dat loopt tot 1 januari 2025. Die m3 gasprijs zit ruim onder de prijs van het prijsplafond, waardoor MeerWonen niet in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.

Stijging van tarieven glasfonds en het service abonnement
De maandelijkse tarieven van het glasfonds en service abonnement stijgen ook. Dit komt door de stijging van materiaal- en loonkosten. Het bedrag voor het glasfonds stijgt met 10 cent van 0,68 naar 0,78 euro. Het bedrag voor het service abonnement stijgt met 1 euro van 4,95 naar 5,95 euro. Deze verhogingen gelden voor zowel de appartementen als voor alle eengezinswoningen.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK