Stichting MeerWonen

Klacht over dienstverlening

Als huurder mag u van MeerWonen goede dienstverlening verwachten. Dat betekent dat u klantvriendelijk behandeld wordt, uw vragen vlot worden beantwoord en problemen worden opgelost. Voor alle vragen en opmerkingen bent u bij onze klantenservice aan het juiste adres. Telefonisch via 071 - 331 50 00 of  per mail via info@stichtingmeerwonen.nl. Onze klantenservice brengt u in contact met de juiste medewerker.

Een klacht? Wend u tot onze klachtencoördinator
Is uw reparatieverzoek na herhaalde meldingen en werkzaamheden niet opgelost? Of bent u ontevreden over de wijze waarop u behandeld bent en komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen met behulp van het klachtenformulier bovenaan deze pagina.

Om uw klacht in behandeling te nemen, gaan we er vanuit dat u daarover al contact heeft gehad met de verantwoordelijke medewerker(s) en dit niet tot een oplossing heeft geleid. Omschrijf uw klacht zo duidelijk en volledig mogelijk. Onze klachtencoördinator neemt dan contact met u op en probeert het probleem zo goed en snel mogelijk op te lossen.  

Klachtencommissie Wonen voor als u niet tevreden bent met de afhandeling
Bent u alsnog niet tevreden met de afhandeling van de klacht door MeerWonen? Dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Wonen. Dit is een onafhankelijke instantie die beoordeelt of de corporatie in de voorgelegde situatie goed heeft gehandeld. Als een huurder in zijn belangen dreigt te worden geschaad, en de verhuurder daar onvoldoende oog en oor voor lijkt te hebben, kan de Klachtencommissie Wonen over de schouder van de verhuurder meekijken, de corporatie aanspreken en zo nodig op de vingers tikken. Deze commissie neemt uw klacht pas in behandeling als u er met Meerwonen niet uitkomt. 

Stuur hiervoor een brief naar de Klachtencommissie Wonen, of gebruik onderstaand klachtenformulier. Het adres van de Klachtencommissie is Postbus 1107, 2302 BC in Leiden. U kunt uw klacht ook per e-mail sturen naar klachtencommissiewonen@gmail.com. Het is belangrijk dat u uw klacht zo duidelijk mogelijk omschrijft. Lees het reglement door voor meer informatie over de behandeling van uw klacht.

Folder Klachtencommissie Wonen
Reglement Klachtencommissie Wonen
Printversie klachtenformulier 
      Klachtenformulier om op de computer in te vullen

Jaarverslag 2023 Klachtencommissie Wonen

Huurcommissie
Een andere onafhankelijke instantie die meningsverschillen tussen huurders en verhuurders voorkomt, helpt oplossen en daarover officiële uitspraken doet is de Huurcommissie. Als het om gebreken aan de woning gaat, meldt u deze dan eerst aan MeerWonen en geef zes weken de tijd om de gebreken te herstellen. Meer informatie over de werkwijze en de onderwerpen waarvoor u bij de Huurcommissie terechtkunt vindt u hier

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK